Bli med du også!

Da det ikke ble som skulle
- forstå hvorfor

 En foredragsserie – live via Zoom - for alle som vil lære mer om
AVHENGIGHETSFORSTYRRELSE og MISBRUK
         _______________________________________________________

OPPSTART:
Søndag 2. okt. kl.17:00-19:00
og ni påfølgende søndager (på Zoom). Siste sending er 4 desember

Se tv-reportasjen om programmet (les om temaene under filmen)

Program (Temaene er hentet fra lærings-og motivasjonsprogrammet ANTA)

Sending:
1. Presentasjon – Kunnskap gjør en forskjell
- Avhengighet, avhengighetsforstyrrelse - sykdomsbegrepet


2. Hva skjer i kropp og psyke når kropp og psyke skal være avholdende
- Overgangsfaser/depresjon ved avhold – normale reaksjoner, men ubehagelig 


3. Utvikling av hjernen fra forsterstadiet frem til ca 25 årsalder
- Utvikling av tankemønster i tenårene


4. Skyld og skam     
- Mørke hemmeligheter – det som ikke sies høyt i frykt for.... 


5. Emosjoner: affekter, følelser, fornemmelser og sinnsstemninger 
- Angst /sinne – følelsesmessig overbelastning  


6. Følelser og kroppslig smerter 
- Sorg, bearbeidelse, forsoning og tilgivelse


7. Stemningsendrende midler og metoder – ikke bare de kjente rusmidler
- Krysstoleranse – det ene avløser det andre


8. Tilbakefall og vedlikehold
- Ansvar og medansvar 


9. På vei mot et definert mål  
- Rutiner – kropp og psyke trenger holdepunkt


10. Oppsummering – årsak og virkning
- Resten av kvelden er din

OPPSTART:
Søndag 2. okt. kl.17:00-19:00
og ni påfølgende søndager (på Zoom). Siste sending er 4 desember

Kr. 1000,- per pers.


Ved å delta på kurset vil du støtte det brukerstyrte tiltaket «Kvinner i sosialomsorgens service» (KISS) og deres arbeid i fengsler.

Kjøp gjerne noen kursplasser så vi kan gi til dem som ikke har så mye penger (du får kvittering til firma ditt).

Kurset er åpent for alle
som vil lære mer om avhengighetsforstyrrelse og misbruk. Passer også til institusjoner, organisasjoner, foreninger og stiftelser.

  Påmelding og betaling her: 
        

Copyright © Rita Nilsen . All Rights Reserved. 

Book Your Free Session Now

Enter your email below and we'll contact you to arrange your free session

We process your personal data as stated in our Privacy Policy. You may withdraw your consent at any time by clicking the unsubscribe link at the bottom of any of our emails.

Close