MEETING NEEDS WITH NEEDLE

NADA’s Europakonferanse 2011 i Dublin (Irland)

Dr. Mihael O. Smith og meg

Det er hyggelig å treffe mine kollegaer fra mange land rundt om i verden, Tyskland, Sverige, Danmark, Finland, England, Frankrike, Ungarn, Irland, Mexico og USA. Jeg savnet dr. Juri fra Russland fordi jeg ville høre hvordan prosjektet hans med førstegangs psykotiske pga. alkohol hadde gått. Men jeg får vel tak i han en gang.

Konferansen åpent med å minne Jim Bryan som grunnla NADA Irland for 10 år siden og som selv døde kun ett år senere. Han var en ruskonsulent som alltid var på leting etter metoder som kunne være til hjelp for alkoholikere og narkomane som led. Etter en tur i Irland fikk han se de problemene de hadde der. Han dro raskt over til Dr. Michael Smith på Lincoln Hospital og lærte seg metoden. I England hadde man da drevet med NADA i mange år og programmet var i bruk i over 130 fengsel, så Jim hadde et god erfaringsbank å hente fra. Programmet ble raskt spredd i Irland og det benyttes i alt fra små organisasjoner til fengsel, sykehus og institusjoner i dag.

Det var to kvinner, Celia Perez-Boot og Mary Catherine Dery som åpent hele konferansen med en Apache bønn til ære for alle gjestene og NADA Irlands grunnlegger. Siden så overtok Tommy Kielthy, fra NADA Irland og ønsket oss en flott konferanse. Han var selv en høyt dekorert militær, men hadde store problemer med alkohol pga. opplevelser i krig og da han ble pensjonert økte problemene. Ved en tilfeldighet kom han i kontakt med en NADA-utøver og fra da av har han ikke drukket. I dag jobber han frivillig for at andre som lider skal få hjelp og han er utrettelig i sitt arbeid med full støtte av kona.

Vi fikk så høre hvordan en pårørende organisasjon, Swan Family Support (Dublin)ble etablert. Det var flere mødre som var så fortvilet fordi de opplevde at ikke barna deres fikk hjelp av det offentlige. En av mødrene som hadde fått akupunktur selv tok initiativet og samlet flere mødre slik at de samlet kunne hjelpe hverandre til å finne hjelp for sine barn. De tok NADA-kurs og begynte å sette akupunktur på egne og andre barn og siden andre familiemedlemmer. Hun avsluttet med at de rett og slett kom seg selv opp av sofaene og i akupunturstolene. Dette hadde hjulpet svært mange og ikke minst dem selv.

Så ønsker Dr. Smith oss velkommen og forteller at han har stor respekt for alle oss som er her i dag. Det å samles slik er et utrykk for at vi ønsker å selv få hjelp av hverandre for så å hjelpe andre igjen. Han gråter når han forteller at Lincoln utdanningsmuligheter for NADA ikke er lenger. Sykhuset har nå valgt å legge ned og sparket halvparten av staben. De har valgt en annen måte å hjelpe på – den billigste for sykehuset, medisinering, men ikke til det beste for de hjelpetrengende. Dr. Smith er nå blitt pensjonert og vil derfor være mer tilgjengelig for alle oss andre, uansett hvilket land vi måtte være i.

Jorma Paalasmaa – City of Helsinki, social Services Department
Flere steder i Finland benytter man i dag NADA’a akupunkturprogram for de som har søvnproblemer i avgiftningen av alkoholiker og narkotika. Disse er svært fornøyd med resultatene. NADA Finland har vært siden 1996 og det får større og større plass fordi det er en effektiv og svært økonomisk metode.

Ray Gandhi fra NADA England, psykiatrisk sykepleier følger opp legen fra Finalnd. Gandhi arbeider på en avd. for dobbeldiagnose. De vet nå at det finnes både fysisk og psykisk avhengighet og at tablettavhengighet var den vaskligste å jobbe med.
Han forteller at de igjennom årene har sett at man bare øker og øker medisineringen hos pasienter med uro og angst. Enkelte kunne få opptil 3 forskjellige typer Benzo, og til slutt visste de ikke kunne gi dem. Dette er pasienter som ikke klarer å sitte rolig og som har en voldsom angst og dette var ofte pga. bivirkninger. Det kan ta dem opptil 9 måneder å trappe dem ned såpass at legene kan finne ut av hva som er hva. De som har klart seg bra er de som har fått akupunktur 60. minutter 3 ganger i uken sammen med psykoterapi. Det benyttes også manfullness ( se youtub: Jon Kabbat-sinn). Han viser til at det er flere grunner til at mennesker utvikler avhengighet til piller og ofte pga. sorgreaksjoner de ikke får hjelp til å komme over.


Dr. med. Tatjana Prentice, leder en avd. hvor hun jobber med rusavhengige barn fra 15-20 år med ulike psykiske diagnoser. Deres innlagte pasienter som sliter med schizofreni, bipolar, depresjon, angst og borderlinere fikk NADA’s akupunktur 3 dager i uken. Ikke alle ønsket akupunktur, men de måtte likevel møte og sitte i akupunturrommet. Dette bidro til at de tilslutt tok akupunktur og fikk raskt en bedre søvn, noe som igjen ledet til at annen terapi kunne settes inn raskere. Hun så det samme skje hos de som kom til dagbehandling. Disse måtte ta akupunktur 2 dager i uken sammen med terapi.


Dr. Ralph Raben, NADA Tyskland ble etb. 93 Han ble fasinert fordi NADA’s akupunktruprgram var enkel og respektfull. Og han mener at jo mer erfaring han får jo mer respekt får han får dette. Tidligere ga han rusmisbrukende gravid akupunktur og han så effekten av dette hos det nyfødte barnet. I dag gir han de nyfødte med abstinenser akupunktur (mangenetkuler på et akupunkturpunkt) og han ser at de blir mer konsentrerte. Han gir også psykisk syke barn akupunktur med stor suksess. Han har også sett at i fengslene handler det ikke om å avgifte, men kun å roe effektene av en tøft liv og han har sett hvordan innsatte endrer seg og finner håp. Og det siste har jo også vi i Retretten sett og jeg har også fått gode tilbakemeldinger fra de ulike rusmestringsenhetene i fengsler som har sendt ansatte på NADA-kurs hos meg.

Jeanett

Psyk.sykepleier Nancy Smalls og Jeanett fra Lincoln Hospital i Bronx fortalte oss om hvilken endring det hadde blitt i Bronx etter at Lincoln startet opp med rene kvinneprogram i 87. Nancy laget da et 6.mnd program som var skreddersydd for disse kvinnene. Bronx var den bydelen i New York som hadde færrest barn i fosterhjem. Kvinnene måtte ta daglig urinprøver, akupunktur og var i grupper og hadde individuelle samtaler etter behov. Disse samtalene kunne være mange ganger i uken.


Dr. Vincent Bourseul var med å bygge opp NADA-Frankrike i 2006. Det er kun leger som har lov å sette akupunktur i Frankrike. Det hele startet på et metadonsenter og det viste seg å være både populært og effektiv. Et senter i Paris, Gaiasenter, har en buss som reiser rundt og setter akupunktur på hjemløse. På denne måten klarer de å nå ut til de mest syke og hjemløse. Dette startet opp i 2010 så han kunne ikke si noe mer annet at det var veldig populært. For å jobbe forebyggende hadde NADA Frankrike stands på festivalene. Det viste seg også hadde sin misjon. Vi i Retretten har tenkt det samme, så her kan vi ente erfaringer.

Terapeut Nuula O Gorman – Jobber med unge fra 15-20 (hasjrøykeslutt) på en skole i Dublin. Man hadde funnet ut at de ikke var vits å undervise hasjsteine og lærer sendte dem til henne. Hun startet med å motivere dem til å slutte med hasj og de fikk akupunktur. Dette var frivillig, men Nuula hadde forstått at de unge ikke hørte på voksne, men på sine medelever og venner. Derfor jobbet hun intenst med å få en eller to frivillige vil hjelpe henne i starten. Det hun jobber med på skolen blir kalt avslappningsklasse. Der kan de også få massasje. Det er noen få på tung dop og de forsøker å hjelpe dem inn på gode behandligtiltak. Tilbakemeldingene er positive ved at elevene får sove, de åpner opp for samtale. Hun forteller om en jente hun snakket med senest dagen før. Jenta bor i et hus hvor de selger dop, moren er alkoholiker og hun er selv har et barn. Hun snakker med akupunktøren, men har ikke åpent opp for alle sine problemer. Akupunktøren er ikke en terapeut, men hun arbeider strukturet med at jenta skal kunne få såpass ro at hun skal kunne klare å gå til en. Uansett så har hun kommet fram til at hun må forlate hjemme sitt for selv å bli en bedre mor og det jobbes nå med å finne en bolig til henne som hun kan flytte til innen jul.

Nic

Nic Constable, Cornwell UK- Jobber med unge fra 14 – 20 som har et problematisk liv med rus, vold og kriminalitet. NADA er en gave for dem fordi det er effektivt, billig og det skaper et fellesskap. Han har åpent en ”nærmiljø-klinikk”, som er åpen for alle i det belastede nærmiljøet han jobber, 2 ganger i uka. Disse må donere noe om de kan. Så langt at det kommet en god del penger og overskuddet donerer Nic videre til andre tiltak for fattige med dårlig råd..

Tomas Fisher, Belfast. Han jobber med personer ptsd. De har fått en økning av piller og illegale rusmidler. Pga. konfliktene fra tidligere, men dette er ikke unnskyldning for de unge, men han ser at barn som har vokst opp med foreldre med PTSD får problemer som igjen leder til rusmsibruk. Han så at de unge var ikke var i kontakt med følelsene sine og for mange ledet dette til selvmord. Han begynte å gi NADA og han så at dette gjorde noe med de unge. Flere av disse slet fordi de hadde undertrykte sorg og med NADA åpent de opp for å snakke. Dette igjen åpnet opp for at de ble mer klare for utdanning.


Sadie O´Railly
hurtni.org.uk
HURT – alkohol og narkostøtteorganisasjon. Skapt av en mor som mistet sin eneste sønn i overdose. Hun ønsket at ingen andre foreldre skulle gjennomgå noe slikt. I dag er det 18 ansatte og det er 4 sentre over hele landet. Mange av alkohol og rusmsibrukere på senteret er ofre fra konfliktene som ar herjet i Irland og disse får mye hjelp av NADA’s akupunkturprogram (You tub. The troble of northern irland Bloody sunday)

Bernard, bruker av HURT forteller: Han er den eldste av 4. Og han var 13 da han begynte med rus- han kjente at rusen hjalp han med alt. Han var redd for den virkelige verden. Han giftet seg da han var 18 og fikk 3 barn, men allerede den første uken var han mest borte og han så ikke sine barn vokse opp. Han ble mer og mer paranoid og måtte ha våpen i alle rom han oppholt seg. Hans yngste bror døde av en overdose og der og da bestemte han seg for å gjøre noe med sitt liv. Der og da ble han nykter. Med engang han kom ut av avgiftingen ble han fulgt ned til HURT. Han får mye hjelp via terapi og han føler at akupunkturen slik at han slipper russuget.


Dommer Sheila Murphy, nonne Margaret og meg

Siden hørte vi om både Narkotika domsstolen i USA av dommer Sheila Murphy, Lars og Mette Wiinblad forteller hvordan NADA hjelper de med Benzo og hvordan de arbeider med psykiatriske helsepersonell for å få dem til å bli fortrolige med akupunturen som et verktøy i deres behandlerhverdag. Jeg fortalte hvordan vi i Retretten arbeider i og utenfor fengsel, samt ANTA-kurset og at det nå også kommer flere og flere som hospiterer og praktiserer hos oss. Vi fikk så se en liten film fra en privat psykiatrisk sykehus i tyskland som lot nåværende døgnpasienter og tidligere komme å få NADA’s akupunkturprogram sammen flere dager i uken. Dette ga innlagte håp og de tidligere innlagte følte at de ikke var overlatt til seg selv etter utskrivelse.


Meg, Ken og Eva, NADA Sverige

Avtroppende president Dr. Ken Carter avsluttet med at vi måtte fortsette å spre HÅP og kjærlighet. Jobbe for at de som hadde det vanskelig skulle kunne ha en sjanse til å reise seg. Han hadde det samme HÅPET som dr. Smith hadde når han så alle oss som hadde samlet oss i Irland for å hjelpe oss selv til å kunne hjelpe andre. Han var også veldig glad for at vi i NADA Internasjonal kunne bidra så Ungarske myndigheter kunne forstå hvor viktig det var at de beholdt den lovgivningen de hadde i dag. Brevet som ble sendt kan leses nedenfor

Og den talen til Dr. Carter er jo helt i trå med hva Retretten står for.

Åpent brev til Ungarske myndigheter:


Dr. Ajàndok Eöry, NADA Hungary

LOGO til NADA

Open letter to the Hungarian Government from international representatives of the National Acupuncture Detoxification Association Inetrnational (NADA), gathered for a convention om September 23 and 24, 2011 in Dublin, Ireland.

The undersigned represent NADA organizations in: Denmark, Finland, France , Germany, Hungary, Ireland, Norway, Sweeden, Switserland, United Kingdom and United States.

As NADA international representatives, we commend Hungary for being the first European nation to implement acudetox, the practice of ear acupuncture for drug and alcohol treatment. NADA Hungary started in 1986 in Budapest where the Euro NADA office was located and hundreds of trainers came from every part of the nation to attend training. Acudetox has been regulated by law since 1997, allowing NADA trained non-medical specialists to provide this safe and effective treatment.

Over the 25 years that this treatment has been in practice worldwide, it has demonstrated tremendous success and effectiveness with a large variety of populations and conditions, particularly with mental health and substance abuse issues. In Hungary this treatment greatly enhances public safety, and promotes peace and well being for individuals, families, and communities. In particular this has been one of the most effective ways of reaching the homeless population and the poor who, even with a free social welfare system, still fall through the cracks.

There is a legislation which will be introduced in the Hungarian Government with the intention to disable the training and practice of non-medical NADA specialists. This will have a significant adverse effect on public safety. The economic consequence of this action will result in the loss og approximantely 700 jobs.

Futhermore, the discontinuation of this regulation for the non-medical NADA specialist will cause closure of program, and therefore many clients will suffer from lack of affordable or even free treatment that had heretofore been available.

We, the representative of International NADA organization resolve that since Hungarian people of the European community stand for the human rights of individual to receive drug and alcohol treatment and mental health, acudetox legislation should be continued for the welfare and safety or nation of Hungary as it has been practice for the past 14 years

Dr. Michael O. Smith, NADA Founding Chairperson

Lars Wiinbland, NADA Danmark

Dr. Elisa Alakahri, NADA Finland

Dr. Vincent Bourseul, NADA France

Dr. Ralph Raben, NADA Tyskland

Dr. Ajàndok Eöry, NADA Hungary

Tommy Kielthy, NADA Ireland

Rita Nilsen, NADA Norway

Eva Wahlund, NADA Sweden

Isabella Graves, NADA United Kingdom

Dr. Ken Carter, NADA United States

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *