Month: March 2012

Feil å skylde på narkotikapolitikken

I Romerikets Blad’s leder 23 mars kan man forstå det slik at jeg mener at norsk narkotikapolitikk er feilslått og at jeg er for legalisering, derfor har jeg behov for å komme med mine meninger. Slik jeg ser det så er ikke overdosene et… Continue Reading “Feil å skylde på narkotikapolitikken”

Jorden kan du inte göra om…

Dette har vært en uke med fryktelig mange inntrykk. Jeg har vært glad, trist, redd og utrolig ensom. Mitt høyeste ønske var at jeg kunne gjort alle rundt meg glade og lykkelige. Spesielt alle dem som jeg trodde sto nær meg. Men sånn er… Continue Reading “Jorden kan du inte göra om…”

Det er en tid for alt og sorgen har sin

Det er ikke første gang jeg har det sånn. Jeg mest lyst til å skrike ut om alt jeg har på hjerte. Det er så mye jeg ville ha sagt, men jeg orker ikke. Mye jeg skulle ha gjort, men jeg har ikke kreftene… Continue Reading “Det er en tid for alt og sorgen har sin”

Bør vi stille noen andre spørsmål enn de vi alt har stilt?

Utfra min faktakunnskap, hverdag og verden så blir det feil å fortsette å la syke mennesker være et bilde på en mislykket og feilslått narkotikapolitikk og handle deretter. Det blir helt feil når politikere profitterer på dette og sier at de skal arbeide for… Continue Reading “Bør vi stille noen andre spørsmål enn de vi alt har stilt?”