Omtalt i et internasjonalt nyhetsbrev

Hvem skulle trodd – hvem kunne trodd?

DET ER HÅP FOR ALLE, sier nå jeg og jeg mener det. Utfra egne erfaringer og andres etter hvert.

På side 5 i dette nyhetsbrevet som går ut til mange, mange land i verden har de skrevet noe om lille meg og det arbeidet jeg har gjør. Nå vet og forstår jo alle at jeg har fått god hjelp av mange for å komme dit jeg er i dag. Både på personlig plag og arbeidsmessig. Retretten kan arbeide som den gjør fordi vi er mange dedikerte medarbeidere – lønnet og frivillige. Det er jeg som nevnes, men jeg sender en varm tanke ut til alle som bidrar til at Retretten har blitt hva den har blitt. Ikke minst til alle brukere som bidrar til at Retretten er et godt sted å komme for alle de som kan nyttegjøre seg av den hjelpen vi kan bidra med. Sender også en stor, stor takk til Dr. Michael Smith, som utviklet NADA-protokollen og som tok i mot meg på Lincoln Hospital og lærte meg opp på en slik måte at jeg har kunnet gi kunnskapen videre. Han og flere som representerer den kunnskapen vi har i Retretten, vil holde foredrag på 10 årsjubileet vårt den 6.des.

Jeg vil også takke Scheiblerstiftelsen for at de har hatt tro på meg i 4 år og støttet oss i Retretten i alle disse årene med ANTA-kurset. Det var gledlig i dag å se at 14 av 17 mannlig
kursdeltagere sitter der etter 5 uker.

Det var også veldig hyggelig at Guidepoint nevnte gaven jeg fikk av Morten og Tarand Krogvold. Bildet av Nelson Mandela troner i stua i Retretten.

Les side 5 her:
Guidepoints May_2012

www.nada-norge.no
www.acudetox.com

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *