Month: March 2013

Hjelp til videre hjelp!

I dag sitter jeg litt energiløs. Jeg har lagt bak meg en tankevekkende uke. En uke som har fått meg til å tenke på mange ting, men mest av alt på hvor viktig det er at barn får trygge og gode oppvekstvilkår. Jeg skal… Continue Reading “Hjelp til videre hjelp!”

Tenk om jeg ikke hadde hatt tro…

Tenk om jeg ikke hadde hatt tro på at de som sliter med misbruk av alkohol, narkotika og tabletter kunne hjelpes ut av misbruket. Da hadde ikke de 26 misbrukerene som møtte opp til lærings og mestringskurset, ANTA, i februar, lært det dem har… Continue Reading “Tenk om jeg ikke hadde hatt tro…”