Det hadde hjulpet med litt mer nysgjerrighet, tror jeg

av Rita Nilsen
av Rita Nilsen

Livet og livskraften er sterk, men det må næres rett og hjelpes opp og frem der hvor det har ligget nede en stund.  I sommer har jeg fått jobbe med kurs for innsatte både i Ullersmo fengsel og Oslo fengsel. Det å ha Relasjonskurset i et norsk fengsel var en spesiell opplevelse. Håper jeg kan få lov å bidra flere ganger på en slik måte. Det å se håpet tennes i øynene til menneseker som har det vanskelig er en fantastisk. Drømmer om at ” de rette”, de med makt og myndighet kunne ha vist litt mer nysgjerrighet i forhold til vårt arbeid og de resultater som kunne vært oppnådd om vi hadde fått til mer samarbeid med hele tjenesteapparatet i helse og omsorgssektoren. Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe og slikt blir det gode resultater av.

På Ullersmo var det slik:

Antakurset i fengsel og institusjon

Mange gjengangere i kriminalomsorgen  kan ha et uavklart forhold til skadelig bruk av rusmidler og legeordinerte medisiner. Dette gjør det vanskelig for denne gruppen å gjennomføre nødvendige endringer for å kunne klare seg ute i samfunnet. Kurset har vist seg å være veldig effektfullt for de som er under kriminalomsorgens omsorg eller i offentlig behandling, døgn eller poliklinisk, da disse ofte er underlangt en ruskontroll. Motivasjonen til innsatte eller innlagte er også ofte høyere og de er rusfrie og derfor nyttegjør seg kunnskapen i kurset på en bedre måte enn dem som må bo hjemme.

Temaer som ble gjennomgått for det avholdte kurset i Ullersmo fengsel uke 27

Dette Relasjonskurset var tilrettelagt en rusmestringsenhet i fengsel med tanke på fengselsrutiner med innlåsning, men ellers har det ikke vært avvik fra kurs som holdes utenfor fengsel.  Kursets hovedfokus er forankret i Verdens helseorganisasjons diagnosemanual ICD-10 på Avhengighetssyndormet  og Atferd – og atferdsforstyrrelser. I dette konkrete kurset la vi opp forelesningene  knyttet til relasjoner og relasjonsforstyrrelser.  I tillegg til den nevnte litteratur har vi benyttet litteratur fra psykolog Per Isdal, Dr. Philos. Yngve Hammerlin, og  rus -og krimterapeut Gunnar Bergstrøm (Sverige), samt Anna Videll, Judith Viorst  og M. Scott Peck.

Antall deltagere  

Det var i alt 5 deltagere.  En valgte å trekke seg på oppstartsdagen fordi han hadde avtalt et besøk en av forelesningsdagene, noe de ble gjort oppmerksom på at de ikke kunne fordi det er svært viktig at deltagere følger alle temaene siden de bygger på hverandre og at gruppen er samlet. Deltagernes alder var fra 28-45 år hvor alle hadde rusdebut før fylte 13 år og de hadde mellom 6 -11 dommer. Alle 5 fullførte kurset.  Det var ingen fravær.

Gjennomføring

Rita Nilsen, Retretten, ledet kurset  med støtte av Sverre Jørgensen, Ullersmo. Det ble laget et kursrom i ”brakka” slik at vi kunne være skjermet. Der ble også lunsj og middag spist. Deltagerene slapp alle andre oppgaver i avd. og de ordinære innlåsningene på dagtid.  De hadde innlåsning kl.20.30. Alle i avdelingen, ansatte og innsatte, støttet opp kursdeltagerene på en fantastisk måte. Innsatte som ikke deltok på selve kurset laget i stand lunsj med nybakt brød, kaffe, te og kakao hver dag, samt at en sto for kakepynting på kursets avslutningsdag. Kurset startet hver dag  kl.09.00 med akupunktur frem til 09. 45.hver dag og forelesningene startet kl.10.00 og  deltagerne holdt på til 20.30. Rita og Sverre fulgte med til kl.17.00 da spiste deltagerne middag og siden arbeidet de sammen med arbeidsoppgavene som skulle presenteres dagen etter. Sverre og Rita spiste lunsj sammen med deltagerne hver dag. Slik vi kan bedømme det var det ingen problemer knyttet til gjennomføringen av kurset. Alle deltagerne arbeidet hardt disse fire intensive dagene og var veldig flike til å støtte hverandre.

Det har vært oppfølging vedr. Relasjonsuken av Rita den 12 og 22.juli og den siste vil bli 7 august. Dette er noe deltagerne selv har bedt om for spørsmål som har dukket opp etter kurset. Rita følger oppmed temaer for hele rusmestringsavdeling en gang i måneden som vanlig så langt det er ønskelig fra fengslets og innsattes side

 Tilbakemeldinger fra deltagerne  

Alle 5 deltagere leverte inn evalueringskjemaet. Ingen av deltagerne ga uttrykk for  at noen av kursets temaer var uvesentlige. De synes det var godt gjennomført og noen utrykte skriftlig at det var over deres forventning. Et par utrykte også at dette var det mest lærerike de hadde deltatt på noen gang. De anbefalte kurset til andre i liknede situasjon. De var også svært fornøyde med at de kunne få vitaminer og mineraler som er spesiallaget for rus og psykiske lidelser, samt akupunktur.

Les hele Oppsummering Relasjonskurs Ullersmo 2-5 juli (1)

Temaer i relasjonskurset

Hele fra Oslo Fengsel Oppsummering kortkurs OF 15-19 juli (1)

Tempoplan for KortInnPå fengsel

1 thought on “Det hadde hjulpet med litt mer nysgjerrighet, tror jeg”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *