Rapport fra verden: NADA – benyttes også på små barn og nonner

En rapport oversendt fra Dr. Michael Smith. Jeg vil dele disse erfaringene med alle dere som arbeider med NADA-protokollen og alle som er intressert i å lære mer om dette fantastiske verktøyet.

Friends,

Attached is a wonderful description of NADA in Kenya sent to Lars by Megan Yarberry for his upcoming book.  The writing is an excellent summary of the social and psychological advantages of our work.  Special thanks to Lars to requesting reports  world-wide.         MIKE

Venner

Vedlagt er en fantastisk beskrivelse av NADA i Kenya sendt til Lars Megan Yarberry for hans kommende bok. Skrivingen er en utmerket oppsummering av de sosiale og psykologiske fordeler av vårt arbeid.Spesiell takk til Lars til å be om rapporter på verdensbasis.

                                                                                                                                                                     MIKE

NB: Minner om at Dr. Micheal Smith som grunnla organisasjoen, National Acupuncture Detoxification Association (NADA) kommer til Norge og skal ha en workshop i slutten av september. Endelig dato vil bli bekreftet på nada-norge.no. Dr. Smith vil også  følge deler av neste kurs som NADA Norge arrangerer 4-6.okt.

Ønsker dere alle en intressant lesnig:

Lars Megan Yarberry

Lars Megan Yarberry

NADA Treatment for Children

Because NADA is so flexible, it can be adapted to any context, and any population group. In many of the communities where we have provided training and treatment, children make up a large part of the affected population, and respond very well to NADA treatment.

As a general rule, we offer needles to those children who will tolerate them, reducing both the number of needles and the retention time.    In most high-needs areas where we work, many children will accept needles, especially after seeing family members or peers receiving them.  The main points we use when needling are shen men and either kidney, liver, or lung.

Some parents will pressure children into receiving needles, but if the child is distressed by this idea, we prefer to apply ear beads.  For children under five we often use only one bead on shen men on either the front or the back side of the ear.  We advise the parent or guardian when to remove the bead, and advise them to contact a NADA provider with any questions or concerns.

In our experience, children often exhibit the effects of psychological or emotional trauma through symptoms such as increased bed-wetting, anxiety, or increased aggression with siblings or peers.  Family members often report reduction in these types of symptoms after one or more NADA treatments.

Les mer her: For små barn og innsatte

Lars Megan Yarberry

Lars Megan Yarberry

NADA for troubled teens

 While working near Tororo, Uganda, we met a group of Franciscan nuns running a secondary school for troubled youth.  The teenagers were from difficult backgrounds:  AIDS orphans, sold into slavery, ex-child soldiers, and similar.  The school offered classes and religious training, but otherwise had little programming directed at relieving the anxiety, depression, aggression, insomnia and other symptoms many of the children displayed

 We offered training to the school staff and administration, while providing treatment to the students.  Many of the students were very nervous about being needles, so we always started with a demonstration on one of the training team, and never forced anyone to receive treatment.   Adolescents are naturally curious, and after the first day of treatment, most students came regularly to the NADA sessions.  In addition to the NADA treatments, we also offered yoga classes and art therapy sessions.

 Student responses were  often dramatic.  One girl said that for years she had been having dreams of lying at the bottom of a grave watching dirt being shoveled on top of her.  After treatments, she said she slept like she had when she was a little girl.  Another student said that she felt happy like when her parents were still alive.  Some of the aggressive  behaviors in the boys reduced after treatments began.

Les mer her: Bruk av NADA på ungdom

Lars Megan Yarberry

Lars Megan Yarberry

NADA after a Natural Disaster

 In 2010, a major earthquake hit Haiti, causing massive injury, death and damage to infrastructure.  We began planning a trip to Haiti in the hopes of providing treatment and training options to the devastated populace.  The situation on the ground was extremely challenging.  Communication, personal security, corruption, and disease were already problems in Haiti before the earthquake, all of which got much worse after the natural disaster.

We networked with a group of American Naturopathic Physicians also planning a relief mission, and networked through international and local non-profit agencies to arrange housing, transportation, and access to patient populations.  We provided training to a diverse group of healthcare workers, community volunteers and university students in the medical field.  Clinical training was done at several of the extensive “tent cities” that spread across Port-au-Prince and surrounding areas.

People responded extremely well to the treatments and were appreciative of the support.  Many patients had recent amputations from crush injuries during the earthquake, and we noted that these individuals requested extra long treatment times sometimes sitting with the needles for more than an hour and even after needles had been removed they sat with the treatment group for most of the time we were providing services at the site.

Les mer her: Fra Kenya

Et barn er forsvunnet – en mann er konkurs…

dark portrait

I dag har det vært en ny dag som virkelig krever litt ettertanke. Et godt voksent foreldrepar kommer og vil snakke med meg. Jeg kan se at dem er slitne. Barnet deres – en voksen person, men fremdeles barnet deres, er forsvunnet.Dette barnet har vært borte i noen måneder og de er redde. De opplever at de ikke får noe hjelp av politiet. De mener det er fordi barnet deres er narkoman. Jeg ringer til politiet og historien er nok litt mer sammensatt enn som så.

Barnet, denne godt voksne personen, har sagt i fra til politiet at det ikke er ønskelig med kontakt med familien. Dermed kan ikke politi gjøre stort. Personen det er snakk om er som sagt godt voksen, ikke umyndiggjort eller innlagt noe sted så de pårørende må kontaktes. Vi som har vært – eller er – på kjøret vet at deet er mange grunner til at vi ikke ønsker kontakt med familien – i dag fikk jeg en nærkontakt med hva slike bestemmelser gjør med våre nærstående. Det var fryktelig vanskelig å stå og se på. Den smerten og fortvilelsen som det var i disse to gamle, var grumsom å se.

Rett etter dette foreldremøte hadde  samtale med en som det har gått galt for  – igjen. De konsekvensene hans så kalte frikvarter hadde gitt han, viste meg hvorfor det er så viktig å ha fokus. En helg, som hadde utviklet seg til  uker, gjorde at han nå måtte tilbake til start og lengre enn det også. Alt han hadde brukt måneder på og bygge opp, var borte på 2 uker. Ingen jobb, ingen bolig og familien var ikke tilsnakkede  for tiden. Han sto der ribbet tilbake, med noen nerver jeg omtrent kunne fysisk selv kjenne på kroppen. Mitt fokus har vært hele tiden at om jeg skulle ut og bruke igjen, og jeg overlevde, så måtte jeg ta oppryddinga etter festen – og den ønsker jeg ikke. Og dette ble bekreftet i dag.

Det eneste jeg kan se at alkohol og rusmisbruk gi er lidelser . Lidelser som rammer så langt utenfor den personen som bruker.