Livet blir alltid noe enklere med de rette verktøynene…

Foto: Rita Nilsen
Foto:Rita Nilsen       Dr. Smith og Annick Nielsen

Lørdag 28.sept var knappe 30 NADA-akupunktører  fra vårt langstrakte land  samlet for å lære mer om NADA’s bruksomeråder av Dr. Michael Smith, NADA’s grunnlegger  – og hverandre. Annick Nielsen stilte opp som oversetter på kort varsel. Dette ble noen spennede timer. Jeg skal så godt jeg kan gi dere en liten oppsummering av det vi snakket om.

Foto: Rita Nilsen
Foto: Rita Nilsen                    Deltagere i workshop

Det er jo en stor ære for meg at Dr. Smith valgte å komme til Norge nå som han har sin Europaturne. Han har besøkt Island, Østeriket og Norge så langt, snart går turen til Sverige, Finland, Danmark og Tyskland. Han ble pensjonist i 2010 og bruker nå all sin tid på å følge opp land som har NADA som et verktøy. Dvs. stort sett hele verden. NADA’s akupunkturprogram benyttes til langt mer enn rus og psykiatri verden rundt, derfor  var  jeg også stolt over at vi kunne vise Dr. Smith at NADA ble brukt til mer enn bare rus og psykiatri her i Norge også. I dag skulle Kjersti Bratlien og en representant fra Landsforbundet mot stoffmisbruk ( LMS) presentere sine erfaringer med å gi kreftpasienter og pårørende til rusavhengige det immunforsterkende akupunkturprogrammet NADA. Vi snakket litt om utbrendthet (ME), ADHD, Hyperaktivitet, Asberger, Autisme, PTSD, depresjon og angst.I tilegg til dette fikk vi også tips om nedtrappingprogram for Metadon, Benzo og andre vanedannende medikamneter.

NADA i verden

Jeg ble utdannet til NADA-trener i 2006 ved Lincoln Recovery center, Lincoln hospital og har fått delta på mange spennede konferanser både i USA og Europa, samt vært på noen steder hvor NADA er blitt brukt.  Året 2005 var første gangen jeg var på Lincoln og jeg var mektig imponert over det arbeidet som ble utført der. Dagen startet alltid med akupunktur, så var det urinprøver og deretter grupper og individuelle samtaler. Programmet den rusavhengige og psykisk syke fulgte var skreddersydd etter den enkelts behov. Målet til Dr. Smith var at pasientene skulle få det bedre og at de skulle kunne klare å hjelpe seg selv. Det var ca 400 dagpasienter i uka ved Lincoln Recovery centre, så det var en travel poliklinisk klinikk.

Det som gjorde mest innstykk i da jeg kom tilbake for utdanning i 2006 var besøket St. Vincent hospital. Dette katoslke sykehuset  åpent en avdeling 12.sept. 2001 i forbindelse med terrorangrepet 11.sept. 2001. En av Dr, Smiths legestudenter Joan Dolan, ga akupunktur til overlevende, pårørende og frivillige hjepemannskap. Det kom flere frivillige NADA-utøvere og hjalp henne,frem til hun fikk  utdannet flere NADA-akupunktører ved sykehuset. Da de stengte dørene 31.12 2007 hadde de gitt 40.000 behandlinger. Røde kors hadde vært hovedsponsor til dette prosjektet.

NADA-utøvere arbeider mye frivillig og stiller opp i krigs -og katastofeomeråder verden rundt. Jeg kan nevne mange ulike tiltak hvor  NADA-utøvere har deltatt som frivillige. Omeråder  som kanskje er mest kjent for oss er Tsunamien i Thailand, i USA reiser NADA-utøverene til katastrofeomeråder etter orkaner og tornadoer.

I år, på den internasjoanle konfernasen i Denver ,fikk vi hører at en NADA-utøver gir akupunktur i Mexico , i omeråder hvor narkotikakrigen er mest aktiv. Det er mange av sivilbefolkningen som rammes og det er disse han arbeider med.  I India  er fattigdom enorm og det er mye rusproblemer, og det finnes NADA-tiltak flere steder. Det samme i Fillipinene, men det gir Janet i NADA-Fillipinene  NADA til gatebarn. I Russland er det svært strengt med å gi akupunktur, men det er en Dr. Juri som arbeider på en avdelingen hvor de førstegangspykotike alkohol NADA’s akupunkturprogram med gode resultat. England gir mye i fengsel og rusbehandling, men de har også Dr. Beverly De Valios som gir til brystkreftopererte.  I Hamburg gir Dr. Ralph Raben gravide rusmiddelmisbrukere på gata akupunktur så barna som fødes skal ha mindre abstinensplager. I Italia har Dr.  Blow fått penger av myndighetene for å drive røykesluttprogram hvor han benytter NADA som et viktig verkstøy. Som dere forstår så det uante muligheter med NADA’s program.

Foto:Google
Foto:Google Lincoln Recover Center, Bronx

Dr. Smith arbeidet ved Lincoln Hospital, Lincoln Recovery center, avd. for rus og psykisk syke, fra 1974 – 2010. Dette er er bysykehus og da han kom dit hadde hans daglige  250 pasienter ikke annet enn piller som hjelp. Pasientene fikk Metadon 40 mg, 2 ganger dagelig, noe som sykehuset ønsket å få dem av. Pasientene ble trappet ned, samtidig som Dr. Smith så at pasientene ikke hadde det bra med dette og fant frem til akupunturen. I begynneslen lurte Dr. Smith og noen av hans ansatte, ledelsen ved å gi pasientene akupunktur. I starten fikk pasientene en nål i øret som ble stimulert av el-stimulator. El-apparatene gikk raskt i stykker og de ble tvunget til å utvikle et program som var lettere å administere. Dvs. at de brukte mange år på finne frem til dagens NADA’s 5 punketer.

Rose Reyes og Carlos Alvarez
Foto Rita Nilsen 2006    Rose Reyes og Carlos Alvarez

Dr.Smith og hans kollegaer Rose Reyes og Carlos Alvarez utdannet 8000 NADA-utøvere på disse årene. De kom  til Lincoln fra hele verden og hadde alle mulig proffesjoner. Ingen trengte å betale fordi Dr. Smith dekket seg bak alt annet sykhuset tjente penger på. Men før de kom så langt måtte de også trene opp flere som kunne gi akupuntur på Lincoln uten at ledelsen fikk snusen i hva som skjedde. De klarte å utdanne 60 personer.Mange av disse 60 var persoener som selv hadde fått hjelp av Dr. Smith’s program.

Metadon og pillenedtrapping

Dr. Smith var veldig tydelig på at alkohol og heroinabstinenser er veldig forutsigbare. Man kan nokså presis fortelle lengden på disse abstinensene, noe som ikke er tilfelle med Matadon og Benzo og andre avhengighetsskapende piller. Der kunne abstinensen være milde, kraftige, langvarige eller kortvarige. Pasienten kunne til tider oppleve at de var abstinesfrie, men plutselig kunne de få en ny smertetopp. Det er av denne grunn man måtte gå svært varsomt frem med seponeringen. Han anbefalte at man begynte  med å gi akupunktur et par uker før man startet på selve nedtrappingen. Da skulle pasienten kommer flere ganger i uken. Man skulle så fjerene 5 mg. i uken og da det sto igjen 10 mg. skulle de fjerene 1 mg i uken. Viktig å gi hyggig med akupunktur og vitaminer/mineraler. Når pasienten var helt av skulle de fortsette med akupunktur så lege de selv følte for det.

Kreft

Kjersti Bratlien delte sine erfaringer med bruk av NADA’s akupunkturprogram. Hun er utdannet sykepleier og da hun var på kurset hos meg, var hun svært undrende på hva hun skulle bruke NADA til. Jeg beroliget henne med at de hun skulle jobbe med, ville komme til henne. Hun tenkte sitt om en slik uttalelse, men jeg fikk rett.

Det begynte med hennes egen far på 76 år. Han har diagnoen Myelodysplastisk syndrom – preleumemi/forstadie av leukemi. Han hadde blodplater som lå på 35,36,35.  Etter 2 behanndliger med NADA’s akupunkturprogram, økte de til 76 og etter ytligere 2 økte de til 120, og nå er dem på 130. Normalverdi ligger mellom 150-420. Han føler seg mindre sliten, bedre matlyst, mindre angst og sover bedre om natten.

Deretter fikk hun enda en pasient med kreft og for syk til å få cellegift. Kvinnen hadde hvite blodlegemer på 1,4 etter noen behandlinger gikk hun opp til 5,4 verdi. hun kunne deretter starte opp med cellegift igjen. Kvinnen tåler behandlingen og er mindre kvalm.

Pårørende

Vi fikk et godt og utfyldene blide av hvordan en pårøendes hverdag er.  Powerpoint

Utbrendthet (ME)

Utbrendthet/ME rammer mennesker som kjemper for å oppnå noe som er umulig, forenklet sagt. Flink-pikesyndrom er gjerne kjennetegnet på mennesker som ender opp utslitte. Ved å få NADA’s -akupunkturprogram og samtidig hjelpe til å sortere/plassere ting i livet, kan de komme seg raskere tilbake til en aktiv hverdag.

ADHD, Autisme, Asberger….

Dette vil jeg ikke gå så veldig dypt inn i. Her snakket vi om mangt og meget som var knyttet opp til noen konkrete eksempler. Men det jeg vil si noe om er der Dr. Smith snakket om at de som ble stemplet som hyperaktive, ofte var hypersensitive og ikke trengte all stimulering de ble utsatt for.

Konklusjonen etter disse 2 dagene var at vi skal forsøke å få til en workshop i året. Vi snakket om mye på dag 2 og ingenting av dette blir skrevet i denne oppsummeringen. Vi så bla en studie fra Dr. Carmen Jimenez i New York som hadde gitt promilledømte,ungdom diagnostisert med generalisert angstlidelse og destruktiv atferd/hyperaktivitet, voksne voldsofre og barn med diagnosen separasjonsangst, behandlig med NADA’ og magnet-perler.  Veldig imponerende.

Med dette ønsker jeg alle NADA-utøvere lykke til i det viktige arbeidet dere utøferer, så håper jeg vi sees til neste workshop.

2 thoughts on “Livet blir alltid noe enklere med de rette verktøynene…”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *