Det viktige mellom-rommet mellom nå og morgendagen.

Dette er et innspill jeg hadde  3.12.13: hos Nasjonal kompetansetjeneste for samtidig rusmisbruk og psykisk lidelse 

foto: Knut Vadset
I stua til Retretten

Hei, mitt navn er Rita Nilsen, grunnlegger og daglig leder av stiftelsen Retretten, en brukerstyrt stiftelse. Grunnlagt i 2002.

Retretten står i det viktige mellom-rommet mellom nå og morgendagen.

Veien inn til alkohol og rusmiddelavhengigheten og misbruket er mange og veien ut kan være likeså. Noen har utviklet avhengigheten fordi det har vært  litt  alkohol daglig over tid eller den har kommet snikende via legeordinerte tabletter for somatiske plager, men  mange av oss sliter med traumer fra overgrep og vold. De fleste med ”dobbelt opp” , rus og psykiske plager kan være uten bolig og ha et økonomisk kaos. Flere av oss har ofte ingen utdanning eller  jobb og kan være helt uten et trygt nettverk. Med denne bagasjen kommer vi til hjelpere –  alt fra enkeltmennesker som har et romantisk bilde på hva det vil si å hjelpe den utslåtte eller mange forskjellige organisasjoner med et hav av tiltak som skaper litt aktivitet i et gitt tidspunkt.  De tilbud som blir gitt av  den tverrfaglige spesialisthelsebehandling  eller primærhelsetjenesten er målet for behandlingen sjeldent  tydelig  definert og derfor heller ikke strukturert  og hvor  NAV-systemet forverre det hele.

Mange vil være der når vi  alkohol -og rusmiddelmisbruker oppleves som utslått og nedbrutt. Når vi er har synlige sår, er møkkete eller er i knestående. Men vi som gir tydelig uttrykk for at vi ønsker en endring igjennom om å be om hjelp – som drømmer om et liv vi kan styre selv – der er det  få eller ingen hjelpere å se.  Det er her Retretten er. Vi hjelper den hjelpesøkeren å rydde opp i det kaotiske indre og ytre så de kan arbeide strukturert med å gjøre morgendagen til den dagen de selv ønsker seg.

Hva konkret gjør Retretten?

Retretten er et livssynsnøytralt og uavhengig rusfritt ressurssenter med lav terskel, for rusmiddelavhengige, straffedømte og deres pårørende.

Vi gir folk kunnskap og verktøy til varig endring på vei til en funksjonell hverdag, gjennom å takle sin avhengighet og ta i bruk hjelpeapparatet som er tilgjengelig.

AKTIVITETER

 •Dagsenter i Oslo, Kristian Augusts gate 10

•Vi arbeider fire dager i uken i fengsler i Oslo-området

•Straffegjennomføring (elektronisk, samfunnstraff)

•Avholder minimum fire ganger fem ukers lærings- og mestringskurs i året 

KONTEKST OG INNHOLD

• Ingen timebestilling

• Alle tjenester er gratis for målgruppen

•Anonymitet (ingen journalføring)

•Rolige omgivelser uten rus

•Ikke-konfronterende veiledningssamtale uten avtale eller journalførsel

•Tilbud om akupunktursetting etter NADA-protokollen

•Kunnskap og innsikt formidlet av andre rusavhengige, både ansatte og frivillige

 KURSETS INNHOLD

• Forelesninger om relvante tema for dem med et avhengigehtsproblem

•Oppgaveløsning

•Ettervernsgrupper på inntil et år (Support’n – kjønnsdelt )

•Relasjonsuke – kjønnsdelt undervisning om psykososiale forhold

•Lærings- og mestringskurs med dokumenterte resultater

•Fagkunnskap fra førti år med rusforskning, psykiatri, psykologi med spesielt fokus på selvinnsikt ( http://www.retretten.no/storage/Evaluering%20av%20retretten_Rapport_PDF.pdf )

 

 

 

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *