Helse- og omsorgsminister Bent Høie møter brukerorganisasjonene

Helseminister Bent Høie og  Statssekretær  Anne Grethe Erlandsen
Helseminister Bent Høie og Statssekretær
Anne Grethe Erlandsen

Synes møte  helseminister Bent Høie  invitert til i dag var bra. Slik jeg oppfatter det så mener virkelig  Erna Solbergs regjering alvor når  de sier at de ønsker å bedre helsetjenesten for pasientene. Og da alle pasienter grupper. Slik jeg oppfatter det ut fra den lille kunnskapen jeg har så har de vist handling bak ordene.

Vi var veldig mange ulike brukerorganisasjoner og tiltak som var invitert i dag. Jeg kan si mye om det som ble sagt, men det har jeg ikke tid til. En ting er i alle fall helt sikkert og det er at jeg har  masse jeg gleder meg til kjenner jeg. Først så er det å  se hvordan helseminsterens crew skal klare å innhente info. om hva pasientene faktisk mener om helsetilbudet de har fått,  uten at innspillene blir utvannet på vei til helseministerens skrivebord. Gleder meg også å se om han tar med seg min bønn om å gå helsetilbudet til innsatte i sømmene. Det mange innsatte utsettes for opplever jeg som rett og slett grove overtramp.

For meg personlig betydde nok dette møte mest at jeg fikk kunnskap om mange andre flotte brukerorganisasjoner jeg ikke visste eksisterte. Flere av disse er svært viktig for Stiftelsen Retretten arbeid.  Noen av dem skal jeg ringe direkte til på nyåret. For via den kontakten vi har med våre brukere ser vi at mye kommer  til overflaten når rusen er borte, og da trenger dem hjelp og støtte fra mange ulike tiltak.

Men tilbake til hva jeg gleder meg til, så gleder  meg mest  av alt til å se hvordan Høie skal klare å bruker oss brukertiltak og organisasjoner  som et rådgivende organ i forhold til den nye helse -og sykehusplanen. En plan som skal favne alle,  ikke  bare rus og psykiatri eller somatikken.

Les mer:

http://www.regjeringen.no/nb/dep/hod/pressesenter/pressemeldinger/2013/helse–og-omsorgsminister-bent-hoie-mote.html?id=747684

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *