Når de som lite har blir fratatt noe verdifullt…

Runa Tørnby - fra avisen Rauma 19.feb. 2013
Runa Tørnby – fra avisen Rauma 19.feb. 2013

Forrige uke så fikk jeg greie på at et tiltak i sør-trøndelag mister et verdifult tilbud til en gruppe mennersker som ikke har så mye. Det er mennesker som sliter med alkohol- og rusmiddelmisbruk og/eller psykiske plager. Det er en fantastisk gjeng som arbeider hadrt for å gi brukerene av tiltaket sitt noen timers avbrekk fra slitsomme dager. I tillegg til gode samtaler og sosialt samvær har de i litt over ett år gitt NADA’s akupunkturprogram som et supplement. Tilbudet har blitt svært godt mottatt og nå er det mange benytter seg av akupunkturen. Men nå har altså noen høye herrer i kommunesystemet  satt en stopper for dette. Dresskledde kontormennene vil ikke tillate tiltaket å fortsette å gi akupunktur  og det kan virke som at de heller ikke ser det nødvendig  å begrunne dette vedtaket overfor medarbeiderene ved tiltaket.

I 2010 sto Os kommune  i fare for å miste det samme tilbudet. Forskjellen på de i sør-trøndelag og Os, var at fylkeslegen i Os undersøkte litt før han tok en bestemmelse. Det samme gjorde helsedirektøren i Dallas da han hadde tenkt å nekte det oppsøkende temaet å gi akupunkturen ved hjemmeavrusning. Etter at direktøren hadde vært med temaet ut på jobb en dag , hvor han med egne øyne fikk se  hvilke lidelser de avhengige hadde  – både fysisk og psykisk, gikk han rett tilbake til sitt kontor og tok en refleksjonsrunde. Han stilte seg selv spørsmålet: hvilke andre randomiserte tilbud gir vi disse hjemmeboende syke og lidende menneskene?  Han fant raskt ut at det ikke fantes noen. Han løftet telefonen og ringte opp lederen for ute-teamet og ga dem grønt lys for videre akupunktursetting.

For meg personlig så varmer det når de som sitter i en maktposisjon har en ydmyk holdning til mennesker som sliter – spesielt til de som har  lite og få egne rssurser. Vår egen direktør i Helsedirektoratet i 2010, Jens Guslund,  gjorde det samme som direktøren i Dallas. Les svaret som sto i lokalavise til Os:

Fusaposten 2010 

Av: ØJL ,

Adelingsdirektør i Helsedirektoratet, Jens Guslund, har skrive svar på ein førespurnad frå kommuneoverlegen Jon Vangdal om akupunktur i rusbehandlinga.

Vangdal har spurt om akupunktur verkar i rusbehandlig, og om Helsedirektoratet har retningsliner kring dette. I svaret frå Guslund heiter det at ” selv om det finnes lite dokumentasjon på effekten av akupunktur ved ulike rusmiddelproblemer har også rusfeltet tatt i bruk metoden. Det rapporteres om god nytte av behandlinga, uten at dette er forskningsmessig (se under)  dokumentert”.

Akupunktur-metoden er utvikla i Kina, der metoden har vore i bruk i meir enn 2000 år. Metoden byggjer på at kroppen har energi-meridianar som kan blokkerast og løysast opp ved hjelp av nåler på spesielle punkt i meridianane . Vestleg medisin deler tradisjonelt ikkje dette synet, men som Helsedirektoratet skriv har det utvikla seg ein praksis då enkelte lidingar ser ut til å bli påverka ved bruk av dei strategisk plasserte nålene.

Gulund skriv vidare at Helsedirektoratet ikkje har noko innvendingar mot at akupunktur vert teken i bruk også innan rusfeltet, så lenge utøvarane held seg til loven som regulerer verksemda

Noe dokumentasjon:

Avants, S Kelly, Arthur Margolin, Theodore R Holford, and Thomas R Kosten. “A Randomized Controlled Trial of Auricular Acupuncture for Cocaine Dependence.” Archives of internal medicine 160, no. 15 (2000): 2305.

Dr. Berman, Anna. “Enhancing Health Among Drug Users in Prison.” Doctoral thesis, Stockholm: Stockholm University, 2004.

Bullock, M L, P D Culliton, and R T Olander. “Controlled Trial of Acupuncture for Severe Recidivist Alcoholism.” Lancet 1, no. 8652 (1989): 1435-9.

Lipton, D S, V Brewington, and M Smith. “Acupuncture for Crack-cocaine Detoxification: Experimental Evaluation of Efficacy.” Journal of substance abuse treatment 11, no. 3 (1994): 205-15.

Shwartz, Michael, Richard Saitz, Kevin Mulvey, and Patrick Brannigan. “The Value of Acupuncture Detoxification Programs in a Substance Abuse Treatment System.” Journal of substance abuse treatment 17, no. 4 (1999): 305-312.

 Zhang, Xiaouri (ed.). Acupuncture: Review and Analysis of Reports on Controlled Clinical Trials Geneva: World Health Organization, 2003.

Alex G. Brumbaugh (94), Why drug court works.

Ralph Raben (Hamburg), Pregnancy, Drug-abuse and acupuncture

Brumbaugh Alex G. (2012)Transformation & recovery, AGuide for the esign and development of acupuncture-bases chemical dependency tretment programs

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *