Nerdrum må trolig sone bak lås og slå…

HALLLLLLÅÅÅÅÅÅ!!!! Skal denne eldre mannen oppta en soningsplass i fengsel??? Altså jeg er for at folk skal gjøre opp for seg, men her må noen begynne å tenke. Den plassen MÅ få gå til en ung som har fått satt livet sitt på vent fordi vi har soningskøer her i landet.

Jeg kan selvfølgelig ikke mene noe om Nerdrumsaken fordi jeg har ikke fulgt med på den og vet derfor ikke hva som er fakta her. Det jeg tar utgangspunkt i nå er hva dommen er og hvordan domstolen mener straffen skal gjennomføres.

Hva som er årsaken til at de mener Nerdrum skal oppta en celle er jeg ikke kjent med, men jeg stusser på en slik avgjørelse. Jeg jobber for unge mennesker som har ventet opptil 2 år for å sone en dom knyttet til rusatferd. Dette er unge mennesker som ikke kan gjøre noe med livet sitt før straffen er gjennomført. De vet at det ikke er noen vits i å søke verken jobb eller utdanning fordi de vet aldri når de blir innkalt til soning. For en del av disse unge lovbrytere blir denne ventetiden selvfølgelig fylt opp av aktiviteter som ofte leder til nye kriminelle forhold. Vi kan ikke kaste bort en celle på en som har gjennomført det meste av sin tid her på jorda!

Jeg håper virkelig ikke at  avgjørelsen om Nerdrums straffegjennomføring vil ha rot i en jantelovtenkning… Her er alle tjent med en kost nytte-tenkning

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *