Flere barn enn tidligere blir født med abstines – hvorfor?

Overlege Hallvard Reigstad  mener det er urovekkende at det gjelder andre regler for forsiktighet med medisiner for kvinner i LAR enn for andre medikamenter som brukes under graviditet. Han tar også til orde for økt bruk av tvangsavrusing for gravide. Ofte har jeg tenk på at den gravide  også blir frarådet å spise oppdrettslaks mer enn en gang i måneden pga. faren for skade på fosteret, mens den opiat-avhengige  kan innta høye doser med LAR-medisin (Metadon, Subutex og Suboxone), med LAR-legenes og Helsedirektorats velsignelse,  hver dag.

Barn som fødes av mødre som er  under Legemiddelassistert behandling (LAR)  følges opp av helsevesenet frem til de er 7 år. Hva skjer med dem etter det? En av konsekvensene av å være født med abstinenser er over sensitivt sentralnervesystem. Det vil si at barna  vil reagere på alt som påvirker sanseapparatet og i et klasserom med mange barn vil de bli overstimulert og få store problemer med bl.a konsentrasjon. De kan også  få problemer med søvn og spising, noe som påvirker psyken negativt. Aggresjon eller tilbaketrukkethet/isolering  er ofte symptomene på dette. Og av erfaring får disse barna diagnosen ADHD eller  ADD – og i mange tilfeller blir de medisinert. Vi vet også at mange som har gått på ADHD/ADD-medisiner går over til Amfetamin og beslektede narkotiske midler. Disse rusmidlene er som kjent kriminalfremmede stoffer og de  medisinerte barn og unge  kan lett bli gjengangere i helse -og kriminalomsorgen.

I 2003 var jeg på en LAR-konferanse hvor jeg tok tak i en lege som gikk hardt inn for at gravide i LAR skulle få gå på medisinen igjennom hele graviditeten. Jeg sa: Vit hva dere gjør for det utfødte liv ved å gå inn for en slik løsning. Legen så på meg,  snudde seg fra meg og gikk sin vei. Samme år eller året etter var jeg i stortinget da de tok opp temaet i en spørretime. Der sa Inge Lønning: Vi har ikke den luksusen lenger at vi kan si at vi ikke vet hva konsekvensene kan bli. Noe han hadde helt rett i. På Youtub finnes det mange filmsnutter av ærlige leger og hvordan de nyfødte barna har det.

Det er flott at vi nå får  stemmer som overlege  Hallvard Reigstad sin som stiller kritiske spørsmål til den ”sannhet” vi har blitt presentert for frem til nå her til lands.  Jeg er glad for  at Borgestadklinikken med overlege Egil Nordlie i spissen som i flere år har hatt  en årlig konfernanse med fokus på barn og rus, får flere tydelige stemmer med på laget. Vi har nemlig  fått inntrykk av at det er svært få LAR-abstinente barn som får problemer senere i livet. Jeg utrolig glad for at vi får noen som setter søkelyset på de ufødte og fødte barna – de som blir eksponert for medisiner, narkotika eller alkohol i fosterstadiet og som fødes med abstinenser. Jeg håper at denne oppmerksomheten også vil bidra til at kvinnene skal få all info som finnes om hvilket liv og hverdag et barn  som er født med abstinenser kan risikere å få. For jeg tror nemlig ikke at alle kvinnene i LAR får det i dag, noe som jeg tror kan være en av årsaken til at vi får flere barn som fødes med arbstinser.

Symptomer på NAS/FAS/FAE
Symptomer på NAS/FAS/FAE

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *