Et verktøy for håp – Tools for hope

Logo tool

Tools for hope

NADA’s 5-punkts akupunkturprogram – et verktøy for håpet. Kanskje litt merkelig utsagn, men ikke dermed sagt at det ikke er sant – for noen som sliter på mange områder i livet.

NADA’s akupunkturprogram var i utgangspunktet utviklet med tanke på utslåtte opiatavhengige på bakgrunn av erfaringene den kinesisk neurolog, Dr. Ween, hadde i sitt arbeid med opiumsavhengige i Kina. Ved å gi misbrukerne et spesielt øreakupunkturprogram med elektrisk stimulans fikk de redusert abstinenssmertene, holdt seg lengre rusfrie og kunne dermed nyttegjører seg den terapi de trengte for komme seg ut av sitt misbruk. Dr. Michael .O. Smith og noen av hans kollegaer ved Lincoln Hospital tok dette akupunkturprogrammet over til USA i 1974 og videreutviklet det slik at man ved kun å sette 5 nåler i hvert øre og oppnå den samme effekten uten elektrisk stimuli. De startet med opiatavhengige i Bronx og siden ble det gjort erfaringer med at også Amfetamin, Kokain, Crack, Alkohol og medikamentmisbrukere opplevde den samme effekten som opiatavhengige ved bruk av akupunkturen.

Siden er det blitt gjort studier både i USA og mange land i verden med bruk av dette spesielle øreakupunkturprogrammet i alt fra misbruksproblematikk, psykiske -og somatiske syke, til bare for velværes skyld. For oss i stiftelsen Retretten og andre som arbeider med mennesker som sliter pga. misbruk vet at mange av disse som oppsøker hjelp har gjort det mange ganger uten at de føler at det har bidratt til bedring. De kan ha vært truet til behandling av arbeidsgivere og sine nære og kjære til at de selv har tryglet og bedt om behandling. Mange har vært i en rundans av ulike hjelpetiltak alt fra innleggelse i døgninstitusjoner i årevis til oppmøte på en poliklinikk i ny og ne eller apotek for å få sin medisin. Dette har også ført til at flere har gitt opp håpet om at det finnes en mulighet for dem til endring. Og det lenge før menneskene rundt dem har gjort det. I Retretten  har hørt dem si: Min skjebne er å leve et liv med rus og den lidelse jeg påfører meg selv og andre. Jeg skal gå inn og ut av institusjoner og fengsel så lenge jeg lever for jeg klarer ikke å slutte med rusmidler. Men vi ser at de som får NADA’s 5-punkts akupunkturprogram opplever en ro og de kjenner at noe helt nytt skjer. Dette er spiren til at håpet tennes i dem. Akupunkturen alene helbreder ingen, men den bidrar til at mennesker som trenger terapi etter misbruk, psykiske og somatiske plager kan nyttegjøre seg hjelpen de får bedre.

Årets internasjonale NADA konferanse vil ha fokus på ulike forebyggende tiltak . Det vil være foredragsholdere fra Norge og andre land i Europa og verden forøvrig som vil snakke om forebygging alt fra tilbakefall til alkohol -og narkotikamisbruk til redusering av abstinenssymptomer hos nyfødte, ADHD og dropout på ungdomskolen og det å være et rusfritt alternativ på store festivaler. Vi skal også få høre mer om arbeidet med tilbakefall av psykiske lidelser, nedtrapping på Benzo til raskere tilbake til jobb etter kreft. Det vil være en foredragsholder som vil fortelle om hvordan akupunkturprogrammet blir brukt i selvmordsforebyggende tiltak og i kriminalomsorgsarbeid i og utenfor fengsel. Vår egen organisasjon Landsforbundet mot stoffmisbruk (LMS), en organisasjon for pårørende og brukerorganisasjonen for Legemiddelassistert rehabilitering, LAR-nett, skal dele sine erfaringer med bruk av NADA-programmet. Sist, men ikke minst skal dere også få høre pasientene/klientene selv dele sine erfaringer fra sitt gjenreisningsarbeid hvor akupunkturen har hatt en sentral plass.

Påmelding til konferansen: Trykk her

Retretten goes to Florida

Ill: Rita

Ill: Rita

 

I går hadde jeg en intressant samtale: Noen her hvor jeg bor synes jeg burde åpne en avd. av Retretten her i Florida. De har aldri hørt om et tiltak  som har tilsvarende formål som vi har. Jeg fortalte ombakgrunnen for at jeg utviklet ANTA-kurset og hvorfor de ulike modulene er som de er, og hvordan Retretten så dagenslys på bakgrunn av de erfringene jeg gjorde med ANTA-kurset. Siden han ene har jobbet i politiet 30 år og den andre hadde «solgt» firmaer her i USA så ble de veldig fasinert over tanken bak, spesielt fengselversjonen, til ANTA-kurset.

Det var utrolig morsomt å snakke med noen som hadde så mange oppriktige spørmål knyttet til det jeg brenner så utrolig mye for. De var virkelig intressert i å høre om både bakgrunn, erfaringer og resultat av det arbeidet som gjøres i Stiftelsen Retretten. Han ene var så ivrig at han ville kontakte en kvinne som hadde ressurser man trengte for å sette i gang. Jeg synes det er slitsomt nok med å holde liv i Retretten i Norge, så det får holde det, men tanken var moro å følge for noen  timer

I dag er jeg tilbake til «hverdagen» min. Siste del av innsendigsoppgaven til Høyskolen Diakonova skal skrives.  De tunge og vonde delene ferdig lest og skrevet. Har faktisk kjent meg trist og deppa denne uken. Når jeg leser om omsorgssvikt, vanskøtsel, fysisk, psykise og seksuelle overgrep, traumatisering og konsekvensene av dette så svinger det på innsiden av meg. Fy’a meg!!! Men det er jo også erfaring og kunnskap om dette som er bakgrunnen for Retrettens arbeid og ANTA-kursene som holdes…