Mitt alternativ er ikke noe alternativ

Utsikt
Utsikt

.

Helg. Det er søndag. Lørdagen gikk med til å få oversikt over ressursene i Retretten. Ikke pengene, men medarbeidere. Høsten nærmer seg og vi har mange oppgaver som skal gjennomføres.

I arbeid
I arbeid

.

HMS. Det er mye man må sette seg inn i når man skal lede en arbeidsplass. Jeg  skal undersøke mye før vi kan få lov å gjøre en jobb for dem som er der vi fleste medarbeidere i Retretten en gang var.

Tall på arbeidet Retretten gjorde i 2013
Tall på arbeidet Retretten gjorde i 2013

.

Ute av øye ute av sinn. Vi har fullt opp i Retretten. Flere og flere bruker oss som en trygg base i sin hverdag. Dessverre så er ikke rekruteringen til vår målgruppe nedadgående. I fjor hadde vi over 12000 besøk og 4000 samtaler i fengslene vi arbeider. Hvert år krever mer og mer av oss.. Så mye at vi til tider blir veldig usynlig i det offentlige rusfeltet. På godt og vondt.

www.retretten.no
http://www.retretten.no

.

På godt. Flere av ”gjengangeren” og våkne unge får øynene opp for alternativer. Man trenger ikke gå inn i LAR, man trenger ikke å dø av drukning i alkohol eller en nål i lysken. De unge trenger ikke å lete etter det minst farlige rusmidlet for å slippe ruspresset.

Å ha en tro
Å ha en tro

.

På vondt. For meg som leder finnes ingen HMS som beskytter meg for lange dager og år uten helt ferie. Det er ingen indeksregulering når man skal redde liv på statlige, kommunale og private tilskudd.

Livet som er så skjørt og sterkt på samme tid
Livet som er så skjørt og sterkt på samme tid

.

Søndag. Søknad skal skrives i håp om Hjelp til videre Hjelp for Retrettens arbeid. Jeg kan jo la være, men det er ikke noe alternativ

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *