Hjelpe samfunnet mot kriminalitet…

Føler at de leker med livet mitt. Nå har meglers advokat svart min advokat. For meg ble dette et spesielt svar. Jeg betaler jo megler fordi jeg ikke kan lover og regler for salg av bolig, og at jeg ikke skal belastes med ting jeg ikke forstår meg på. Før salg inngikk jeg en avtale med naboen om arialedeleing. Denne var kjent av både megler og taksmann megler sendte til meg før salget. Hadde de sagt at jeg måtte reseksjonere før salg så hadde jeg selvfølgelig gjort det. Jeg har solgt før med en avtale som ikke var tinglyst og det var ikke snakk om noe reseksjonering. Dette gjalt en garasje og det er visst noe annet.

Som sagt så visste både megler, takstmann og alle, inklsiv kjøper, som var på visning om avtalen. Kjøper kommer tilbake 6 dager etter kjøpe og ble usikker på avtalen og deretter så gjør megler og meglerhuset mye jeg ikke forstår. De forsøker å få meg til å skiver under på en kontrakt med punkter som kunne felle meg. Jeg sa at jeg ikke ville ha dem der og de fortsatte. De endret innholdet et par ganger, men jeg våget ikke å skrive under før jeg hadde fått en adv. til å se kontrakten. Gudskjelov så kontaktet jeg John M. Hammervoll​ så han hjelper meg. Det jeg hadde sagt nei til flere ganger ble fjernet på undet ett døgn når Hammervoll ba om det. Av svaret fra meglers adv. forstår jeg det slik at man egentlig ikke trenger å betale masse penger til megler for man må kunne alt selv. Nå sitter jeg og samboeren min igjen med mye nervekjør.

Dette skriver meglerhusets advokat til Hammervoll: Det var korrekt av Nilsen å opplyse i egenerkleringen at eiendommen ikke var reseksjonert, og at arealfordelingen mellom de to seksjonseierne bare bygget på en ikke tinglyst avtale om bruk. Når dette er sagt, burde hun ha qjennomfør reseksjonering før hun la leiligheten ut for salg. Hun burde ha skjønt at nye eiere uten kjennskap til naboforholdet i sameiet lett ville kunne føle seg ukomfortable med å videreføre eksisterende ordning når det gjaldt arealfordeling. Det viste det seg også at de gjorde.

For oss ( meglers firma) fremstår det som ansvarsfraskrivelse fra Nilsens side å skyve ansvaret i saken over på megler. Vi mener at det verken foreligger ansvarsgrunnlag, årsakssammenheng eller et økonomisk tap som kan kreves erstattet.

Når det gjelder meglers vederlag, kan det hevdes at megler burde ha advart Nilsen mot å legge eiendommen ut for salg uten reseksjonering. Selv om dette primært var selgers eget ansvar, burde megler ha rettet en advarende pekefinger da hun så at Nilsen ønsket å selge eiendommen basert på den ordning når det gjaldt arealfordeling som framgikk av punkt 19 i egenerklæringen. Basert på rettspraksis og klagenemndspraksis knyttet til eiendomsmeglingsloven § 7-7 vil vi derfor tilby Nilsen avslag i meglervederlaget med 20 000 kroner

Så lagt har ikke problemene megler skaper for meg forstyrret meg veldig i jobben, men mannen i mitt liv som ikke er okkupert på samme måte er hardt rammet nå. Han tenker på at jeg er under etterbehandling av kreft samt at han selv utredes for Parkinson. Men må være helt ærlig og jeg kjenner at dette tærer på. Speseilt at jeg fremstilles som ansvarsløs og at jeg forsøker å fraskrive meg ansvar. Jeg vet at jeg gjør så godt jeg kan og henter inn hjelp der jeg selv ikke kan det jeg står overfor.

Jeg må på jobb nå – jeg holder kurs for voldsdømte i fengsel slik at de skal – forhåpentligvis – unngå å utøve vold igjen. Dette er et kurs de selv har bedt om. Det er ikke bare voldskurs jeg tilbyr innsatte, men rus og kriminalitetsforebygging. Kurs som forebygger at samfunnets bogere skal rammes av vinningskriminalitet. Det er godt å jobbe med reale kjeltringer for dem vet man hvordan man skal forholde seg – verre er det å føle at man blir manipulert av personer man skulle tro var ærlig og redlig…

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *