Vekst -How we grow

 

Frozen red rose

Jeg ba Gud fjerne mine dårlige vaner, men

Gud sa nei

De er ikke for meg å fjerne,

men for deg å oppgi

 

Jeg ba Gud helbrede mitt handicappete barn, men

Gud sa nei

Dets sjel og ånd er hele,

kroppen er bare midlertidig

 

Jeg ba Gud gi meg tålmodighet, men

Gud sa nei

Tålmodighet utvikles gjennom motgang

det gis ikke, det læres

 

Jeg ba Gud om å gi meg glede og lykke, men

Gud sa nei

Jeg gir deg velsignelser

glede og lykke er opptil deg selv

 

Jeg ba Gud om å la meg få slippe smerter, men

Gud sa nei

Lidelser tar deg vekk fra det ytre livet og

bringer deg nærmere meg

 

Jeg ba Gud om åndelig vekst, men

Gud sa nei

Du må vokse gjennom ditt livs erfaringer, men

jeg vil trimme deg så du bærer frukt som et velstelt tre

 

Jeg ba Gud gi mg ting så jeg kunne nyte livet, men

Gud sa nei

Jeg gir deg liv,

så du kan nyte alle ting

 

Jeg ba Gud hjelpe mg så jeg kunne elske andre

så mye han/hun elsker meg

Gud sa, endelig har du forstått…

 

Ta inn den endeløse himmelske kjærlighet som strømmer ned,

Uavlatelig og gi denne ubetingede

Kjærligheten videre til alt og alle

 

Denne dagen er din – kast den ikke bort på

Bagateller og bekymringer, men

Tenk over alt du kan være takknemlig for!

Dikter: ukjent . (fått på Pachamama, Oslo)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *