For hvem og hvorfor slåss

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Oppsummering av -for meg – ukas viktigste samtale: Den vanlige leder arbeider under en strukturert organisering – gründere og ildsjeler arbeider etter en visjon og de bruker mye av tiden til å finne muligheter for å oppnå dette, ofte må de sloss for å lykkes, derfor er det vanskelig for oss som ikke følger dem tett å forstå dem, enkelt sagt. Hva er din visjon – for hvem og hvorfor slåss du?

Jeg slåss for dem med stor livssmerte:

for de ensomme som søker seg glass, piller, piper og sprøyter,

for den uten bosted og hjem,

for de arbeidsløse,

for de uten utdanning,

for de unge og eldre prostituerte  jenter og gutter,

for de voldsutøvende personer,

for drapsmenn og kvinner,

for traumatiserte og overgrepsutsatte,

for barn som har mistet sine foreldres kjærlige omsorg,

for foreldre som ser sine barns liv bli revet i styrker,

for den bror og søster som det aldri var tid til,

for de besteforeldre som har satt seg i stor gjeld,

for dem som har mistet håpet på grunn av eget eller andres alkohol og rusmiddelmisbruk.

Jeg slåss også for at dem som ønsker å leve et vanlig liv:

for dem som strir med å se deg og meg i øynene,

for dem som sliter hver gang de på en buss, trikke eller et tog,

for dem som har sine daglig kamper med å være en medelev eller arbeidskollega,

for dem som arbeider for en tilbakeføring av sitt barn og få være en mor eller far,

for dem som drømmer om å høre til og få være en del av samfunnet,

for dem som vil kjenne at de lever,

for dem som ønsker å oppleve at livet er et godt sted å være,

for alle dem som daglig kjemper for å få et annet liv enn det alkohol og rusmiddelmisbruk har å tilby.

Jeg vil arbeide med  å bistå den som kjemper for et liv i frihet fra rusmidler for seg og alle de negative konsekvensene et misbruk har for sine nære og kjære. For å gjøre dette arbeide må jeg se etter alle muligheter jeg kan finne. Ikke bare det økonomiske til drift, men etter alt som kan bidra til at den hjelpetrengende skal lykkes i å nå sine mål. Hvorfor jeg vil slåss for denne jobben: Fordi jeg vet at mange som lider på grunn av alt det nevnte kan få et bedre liv enn de er i stand til å drømme om når de har det som mørkest. Og jeg vet at mye av dette arbeidet vil bryte slekters ”arvesynd” slik  at kommende generasjoner kan få slippe et liv i rusens jerngrep.

Visjonen er at flere skal få den samme muligheten jeg selv fikk: Jeg hadde Petter og Retretten sitt CREW er en Petter for flere…

Tusen takk ” Henriksen” for tiden du ga meg denne uken

4 thoughts on “For hvem og hvorfor slåss”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *