Jeg hadde noe viktig å si til EU

AWARH 2017, Rita Nilsen

SAS ble den som hindret dette budskapet å nå frem

English version – Innspill i EU-parlamentet,

Pasientperspektivet

Takk så mye for å gi meg muligheten til å bli hørt av EU-parlamentet og dele noen fakta, tanker og ideer fra et pasientperspektiv. Jeg har jobbet de siste 3 årene alkoholikere med kreft og forebygging av tilbakefall i alkoholmisbruk for gruppen som har hatt kreft.

Vi snakker om det faktum at over 60 forskjellige somatiske diagnoser kan knyttes til bruk av alkohol / misbruk, kreft er en av dem og er godt dokumentert. Det som ikke er snakket om, er de sterke bivirkningene av cellegiften, som igjen kan føre til tilbakefall for den tidligere alkoholisten, noe som resulterer i lidelsen til både misbrukeren og folket rundt dem.

Jeg vil bruke tiden jeg har blitt tildelt til å snakke om alkohol, kreft, kreft og alkoholikere, og betydningen av informasjon om bivirkninger av både cellegift og etterbehandling med hormonell etterbehandling.

For 15 år siden grunnla jeg en organisasjon, Retretten, som arbeider alkoholiker og rusavhengige til å finne hjelp til å bli og forbli rusfrie. Mange har vært edru i år, men trenger fortsatt noen til å snakke om sine daglige utfordringer. Noen av disse har hatt kreft, og noen har hatt tilbake i misbruk.

Hvorfor fokuserer jeg på dette emnet? Jeg selv var en alkoholiker og begynte drikke i en tidlig alder av 10 og har klart å stå edru og rusfri fra jeg var 34. Nøyaktig denne dagen, 23. november 1996, for 21 år siden, tok jeg min siste drink og inntak av andre midler som kan fjerne meg fra det ekte og naturlige følelseslivet.

For 3 år siden, etter 18 år som edru, fikk jeg brystkreft. Primære behandlingen med cellegift ga meg få problemer, men de sen-effektene har skapt utfordringer, både fysisk og psykiske. De psykiske har vært de mest utfordrende.

Bivirkning av cellegift kan gi sensitivitet, energitap, tretthet, Fatigue og depresjon. Som tidligere alkoholmisbrukere kan vi ha liten eller redusert mental styrke, og derfor er det ikke uvanlig at mange av oss faller tilbake til misbruk på grunn. Utfordringene er ikke mindre når vi får de samme symptomene, i økt styrke som et resultat av kreftbehandlingen. Sårbarheten vil bli enda høyere for de voksne som ble født med alkoholavbrudd og har et overfølsomt nervesystem.

Retretten er et brukerstyrt senter, vi lærer misbrukere om dynamikken i et avhengighetssyndrom og hvordan man kan forebygge tilbakefall. Vi har funnet ut at en alkohol og rusmiddelmisbruker uten kreft vet svært lite om deres egen sykdom og hva som forårsaker tilbakefall, og tidligere alkoholmisbruker med kreft enda mindre.

Derfor vil be dere om ikke bare å se på bruk av alkohol som noe som kan forårsake kreft, men også å se på tidligere alkoholmisbrukere og de sen-effektene som kan gi omfattende og alvorlige problemer med tanke på tilbakefall.

Takk så mye for din oppmerksomhet, hvis noen har spørsmål jeg er tilgjengelig.

Les også: Jeg, en brukerstemme i EU-parlamentet

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *