Mitt bidrag

Nytt og gammelt

Etter helgens kongress gjør jeg meg mange tanker. Først av alt rundt det arbeidet som utføres hver eneste dag landet rundt av veldig mange organisasjoner, tiltak og enkeltpersoner som arbeider der. Rusmiddelmisbruk skaper store problemer for fryktelig mange,  både på fysisk, psykisk og sosiale områder, og samtlige av dem jeg har vært sammen med i 2 dager bidrar med å redusere lidelsene for veldig mange.  Alt fra de ufødte, små, unge, voksne til de  eldste.

De  knappe 70 delegatene som var på Actis kongressen kom fra behandlingsinstitusjoner, brukerorganisasjoner og brukerstyrte tiltak, nasjonale og internasjonale ruspolitiske organisasjoner, samt frivillige og ideelle organisasjoner. Samtlige hadde fokus på å skape et trygt og godt samfunn for kommende generasjoner samt å bidra med  hjelpe dem som har problemene og sliter i dagens samfunn.

Sitter og reflekterer litt over det jeg opplevde under møte hvor vi skulle stemme over plattformene på Alkohol, narkotika, spill. Der kom det tydelig frem at vi arbeidet på ulike områder og møter mennesker med ulike utfordringer. Forslag og svar synliggjorde dette. Noen av forslagene ble vedtatt andre ikke, men uansett utfall i stemmingen fikk vi igjennom argumentasjonene en titt inn i en virkelighet vi ikke kjenner til. Det var enormt lærerikt å  høre  hvordan et ord kan endre et fokus på en sak. Jeg er vanvittig imponert over våkene mennesker som vil så mye godt for så mange og som passer på at setninger blir tydelige budbærere for formålet.

Noen av dem som deltok har flere tiårs yrkeserfaringer fra ulike områder av helse, behandling og omsorgsektoren samt politisk og organisasjonsliv. De inspirer meg med sitt kraftfulle engasjement for å skape en god framtid og deres raushet av erfaringsutveksling med oss som kommer bak. Flere av disse er årsaken for mye av de godene vi har i dag, slik at vi kan få utføre det arbeidet vi mener er viktig og nødvendig fra vårt prioriterte arbeidsområde. Ved å se på dem vil jeg gjøre mitt for at de som kommer etter meg skal  få den samme muligheten. Både på system og individnivå. Spesielt for mine LIKE…

 

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *