Det handler ikke om å få rett

Roser i fangenskap og frihetDet er stille i rommet, usikre blikk møtes i noen korte sekund. Hva som farer igjennom hodene til den enkelte av de knappe 20 personene som har møtt frem, vet jeg ikke. Jeg tenker i alle fall:

Jeg håper de får noen flere svar på spørsmålene de har knyttet til  egne handlinger enn dem de hadde før de kom. 

Det er en god spredning på alder. Det skiller 40 år fra den yngste til den eldste. Alder er bare tall i denne sammenheng for følelsene – vårt varslingsapparat – har ingen alder.

Jeg vet at de alle har mange hendelser fra sin historie de ikke klarer helt å romme. Både av hva de selv har vært utsatt for og hva de har utført mot seg selv og andre. 

At kunnskap utgjør en forskjell har jeg erfart og den kommende uke vet jeg at den vil gi grunnlaget for noe nytt for de fremmøtte. I alle fall for dem som ser innover  og fremover.

Hva andre mener er rett eller feil spiller ingen rolle. Det handler om hva en selv har opplevd og forstått og til sist hva en selv gjør for å få til en endring. 

Det er alltid godt å komme frem til fredagen og kunne få se øyner som skinner. Se at deltagerene  har tint opp og vil gå ut i lyset og møte en ny og levende hverdag.

Tusen takk til alle dere som viser meg tillit ved at dere deler så raust av dere selv. Erfaringene deres kommer veldig mange til gode! Delt sorg er halvert smerte – delt glede er dobbelt lykke!

Nytt ANTA-kurs i Sandefjord i regi av IOGT: ta kontakt: eline.troen@iogt.no

 

 

 

 

4 thoughts on “Det handler ikke om å få rett”

  1. Tusen hjertelig takk for råd og veiledning. 😄 For meg har du gitt meg nytt håp og nye dører har åpnet seg. Anta kurset var helt fantastisk. 😄 Jippi

  2. Veien videre kan virke vaklende og usikker, men opplevelsen av at det nyyter og at det finnes sannhet om saker som ikke er brutal, bare innsatskrevende..

    Takknemlig for den styrkingen som jeg har opplevd ..

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *