Selv takk!

Til min Likemann

Målet med ANTA-programmet og hvert enkelt kurs som ligger i det er selvstendighet og personlig ansvar. Personen må gå fra å være passiv til aktiv i sin helbredelsesprosess for bli frisk. Igjennom kunnskapen ANTA-kurset gir finner personen selv sitt videre verktøy for sin helse. Den enkelte går fra å være en PASient – til en AKTIVent. Med tillatelse fra kursdeltageren får jeg dele denne historien med dere.

God, morgen.
Da jeg var hos min psykolog, fredag etter kurset fikk jeg i oppgave å skrive:
Hva er det med ANTA-uken som gjør at jeg oppleves som roligere/tryggere?
Jørn kommenterte også dette til meg, fredag morgen.

Her er det jeg har skrevet som svar til oppgaven jeg fikk:

ANTA-uken.

Fra jeg fikk anbefalingen fra min psykolog, til å delta på kurset, var jeg skeptisk men nysgjerrig på hvordan det ville bli for meg å delta.

Den første dagen (intro), følte jeg meg både uvel, en slags nummenhet og smerte i hele kroppen.

Da kurset startet syntes jeg at dette var et slags nederlag for meg at jeg ikke var kommet lenger.  At jeg skulle tilbake til menneskene i det miljøet jeg i årevis har klart å unngå, (nevner at jeg har ikke klart meg uten disse mennesker heller alle disse årene).

Det tok noen dager for meg å innse at alle kursdeltakerne, lederne, brukerne og de ansatte ved IOGT, bare ville meg vel.

Kursets terapeutiske oppbygning og måten Rita gjennomførte dette likte jeg med en gang.

Jeg digger kunnskapsbasert terapi! At jeg som kursdeltaker aktivt kan arbeide med materialet.

Selv om jeg ikke arbeidet med hele boka, gjorde jeg noe av det jeg lærte på kurset hjemme og merket tydelig at dette satte i gang prosessene i meg.
Det føltes godt å stå i det.

En av morgenene jeg ruslet gjennom byen, på veg til kurset, tok jeg til tårene.
Jeg aksepterte.

Sorg har tatt stor plass i meg og jeg har ikke visst hvordan jeg kan gjøre noe med den.

Da Rita underviste om temaet sorg forstod jeg bedre hva dette handler om for meg og hva jeg selv kan gjøre for å få det bedre med all smerten jeg føler på, omkring dette.

Nå forstår jeg bedre hva slags følelser mine sorger har betydd og vet bedre hva som skal til for å bearbeide mine innestengte følelser.

Takk.

Les mer om ANTA-programmet her: Trykk her

ANTA-kurset kommer flere steder i landet: Trykk her

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *