Sånn var det – slik ble det

Så lite, men likevel så enormt mye – for noen. Kunnskap gjør en forskjell. Ikke minst gir den en innsikt som igjen gir kontroll over eget liv. Noe som er livsviktig for den som har utviklet en avhengighet og misbruker alkohol, narkotika eller andre tilstands – og stemmingsforandrende midler og metoder, og som vil endre livet sitt.

Her deler en kursdeltager fra ANTA-kurset sin misbrukshistorie med oss. Dette er en av de viktigste oppgavene i ANTA-programmet. Kjenner man ikke sin historie er man nesten dømt til å gjenta den. I dag er det meste på stell for personen. På forholdvis kort tid har mye rettet seg og på daglig basis holdes fokuset på målet som ble satt for noen måneder siden. Nettverket har kommet igjennom ANTA-programmets Support-gruppe som nå finnes flere steder i landet.

Misbrukshistorie

1 ) Hvordan så livet ditt ut da du oppsøkte hjelp siste gangen, eller kom hit?

– ANTA Kurs 2019, etter tre års behandling og 8 – år med skjult misbruk – Problemer i ekteskap – Dårlig samvittighet for meg selv, familie, ektefelle, kollegaer og arbeidsgiver-

– Risiko for konsekvenser har forhindret meg til å søke hjelp tidligere. Jeg har fått konsekvensene jeg risikerte å få. Jeg har også konsekvenser av å utsette å søke hjelp for misbruket og avhengigheten som jeg utviklet

– Jeg har selv innsett at jeg ikke ville klare å bryte mønsteret og ønsket hjelp til dette, i 2016 2

2) Har du gitt opp kontrollen?

–  Ja! Jeg ble sykere og gav mer blaffen etter at jeg sykemeldte meg og ikke fikk lov til å gå i arbeid fordi jeg frivillig har gitt fra meg førerkortet. Jeg hadde ikke lyst å arbeide mere der lenger heller, jeg var i sorg og deprimert og hadde dårlig selvfølelse av mitt misbruk. 48 år, sorg, savn og smerte

–  Jeg fikk enda en konsekvens, en redd ektefelle

–  Jeg har gitt opp kontrollen to ganger tidligere i livet også. Som 17 åring, sorg, savn og smerte. Som 31 åring, sorg savn og smerte

3) Har noen bemerket at du ser syk ut?

–  Jeg var 17 år og ruset, på jakt etter verdisaker/penger til mer rus, jeg ble fersket av mor

–  Jeg har opplevd tap av venner tidlig i ungdom pga. utseende og misbruk

–  Da jeg etter tre år, seks måneder uten misbruk, prøvde litt hasj og ble avhengig. Det ble 8 år i fornektelse i frykt for konsekvenser ovenfor min ektefelle. Jeg fikk ofte høre at jeg virket rar. Jeg har også sett min ektefelle resignere og gi opp av sin redsel for meg i mitt misbruk

4) Har du følt at du er i dårlig fysisk form? Hvis ja: Hva tror du er årsaken?

–  Ja! Hasj har gitt meg pustebesvær. Amfetaminavhengighet kan sammenlignes med et gammelt og dårlig bilbatteri. Jeg har hatt noen timers opptur og en lang nedtur, utladet i flere dager etterpå. Jeg har hatt en fysisk krevende jobb og har hatt lite energi til å klare å utføre den på en god måte

            –  Dårlig pust og tom for energi

            –  Dårlig selvfølelse

5) Hva gjorde du for å døyve dårlig selvfølelse?

–  Jeg har økt misbruket, brukt beslektede/lignende stoffer, (krysstoleranse)

–  Andre avhengigheter: Shopping, sex, arbeid, skole, «pleasing» av andre mennesker, å sette seg selv til sides

6 ) Har du følt at selvfølelsen er dårlig?

–  Ja.

–  Jeg har 34 års misbruk med illegale rusmidler

–   39 år med konsekvenser av misbruk

7)  Hvor gammel var du da du begynte å kjenne på skyldfølelse for misbruket?

– 11 år.

8) I hvilke situasjoner har misbruket hjulpet deg over usikkerhetsfølelsen?

–  Sinne, urettferdighet og skam

–  Sorg for mine kollegaer som har gått bort på jobb, sorg for å velge bort kollegaer i sorg, sorg  for å ikke bli forstått av hjelpeapparat og familie.

–  Sinne for at jeg ikke har vært i stand til å forstå at hjelpeapparatet har prøvd å hjelpe meg

–  Sinne for at kollegaer og arbeidsgiveren har prøvd å hjelpe meg men har trukket meg en  annen retning enn hjelpeapparatet og familie på sin måte.

–  Jeg har vært usikker etter å søkt hjelp og har samarbeidet i hjelpeapparatet og fått  konsekvenser, ansettelsesforhold, boligforhold, økonomisk, i ekteskap og familieforhold

9 ) Når var det misbruket gikk ut over utdanning eller jobb?

–  11 år, jeg fikk ikke lov å delta i gateavisredaksjonen på grunn av misbruk

–  15 år, jeg fikk betinget fengsel for kjøring i alkoholrus (har ikke fått advokat)

–  18 år, tyveri. Legemiddelloven selv om der ikke finnes bevis på noe beslag (har ikke fått advokat)

–   24 år, kjøring ruspåvirket. Anmeldt av Politiet for å ikke følge Politiets oppfordring om å  fjerne meg fra mitt eget nærmiljø, hvor jeg har bodd. Selv om jeg har oppført meg fint og vært edru. 30 dager i fengsel (har ikke fått advokat)

–  33 år, frikjent i en spesiell sak, (første gang i rett med advokat)

–  Har en rød tråd i de fleste ansettelses forhold om å bryte relasjonene jeg har til kollegaer og slutte ansettelsesforhold av skam og dårlig selvfølelse

10 ) Hvilke unnskyldninger har du brukt for å skjule misbruket?

–  Jeg har som oftest vært åpen om mitt misbruk til foreldre, venner, kollegaer, Politi og til lege første gang jeg oppsøkte lege selv 31 år gammel

–  Jeg har hatt skjult misbruk fra 2007, fram til 2015 for min kone, familie, kollegaer, arbeidsgiver, hjelpeapparat

–  Jeg kan ha brukt unnskyldninger som: Tretthet, mye å gjøre, skal bare besøke en venn for å prate litt, jeg har nok hatt flere unnskyldninger og har helt sikkert også vært kreativ for å unngå sannheten

11 ) Hvor gammel var du første gangen du forsøkte å kontrollere eller slutte med misbruket?

–  Jeg var 22 år. Jeg var lei av å være på kjøret.

–  Jeg fikk en gylden sjanse i livet, mulighet til å ta maskinfører utdannelse.

–  Jeg gikk inn for å bestå utdannelsen.

–  Jeg tok avstand fra det belastede miljøet

–  Jeg har bare hatt mor og far som støtte

–  Det ble for vanskelig å klare meg uten jevnaldrende venner

–  Ble god på å skjule og å kontrollere misbruket

–  Jeg begynte for alvor å merke at dårlig samvittighet ble et problem i forhold til misbruket.

–  Jeg fikk problemer med å holde på gode jobber

–  Sluttet i flere stillinger av min skam for mine probleme

12)  Hvor gammel var du når du mistet interessen for hobbyer og annet du likte?

–  Jeg var14–15år

–  Jeg fikk høre av venner i nærmiljø at korps var ikke noe for meg, jeg sluttet i korpset  etter dette

–  Jeg kan huske at jeg har blitt lurt til å avstå fra bordtennistrening til fordel for annen idrett som ikke fant sted

–  Jeg kan ha fått dette som en konsekvens av at jeg har tatt meg inn i min bestevenns bosted og fratatt min venns sparepenger. Jeg fikk kick av å ta meg inn i huset, tok med meg en annen venn. Sammen ble vi beryktet for våre barnlige handlinger. Hele min vennekrets har fått problemer med å forholde seg til meg etter dette. Jeg har aldri klart å snakke om dette til mine foreldre. Jeg har fått konsekvenser av skam i kriminell lavalder.

–  15 – 16 år. Rus ble et alvorlig problem

13 ) Hvor gammel var du første gang du kom på kant med loven?

–  15 år, promillekjøring – Betinget fengsel

–  12 – 13 år, Jeg har sammen med venner tatt meg inn i ubebodd hus og vært med på å ta oss til rette. Flyktet da det kom noen. Id. har lagt igjen. Fått Id. Tilbake av venn/far til venn som også har vært Politi. Har ingen kjente konsekvenser av dette.

14)  Når var det finnansieringsmulighetene endret seg?

–  2010

–  Solgt leilighet med 1. gangs lån/kommunalt lån med tap

–  Har klaget gjentatte ganger på uro hos nabo

–  Anmeldt forholdet til Politi og meklet i konfliktråd, uten å komme til enighet

–  Valgt å avslutte sak uten å gå rettens veg

–  Solgt leilighet med tap

–  Har ikke klart å finansiere bolig etter dette, gjelden har økt

15 ) Hvor gammel var du første gangen du oppsøkte hjelp?

–  1999  31 år

–  Oppsøkte for første gang i mitt liv lege

–  Øyeblikkelig henvisning til Psykiatrisk Poliklinikk ved et sykehus,  

–  Vanskelig for meg å gjøre rede for meg. Åpen om rus. Hasj som rusmiddel. Ikke misbrukt andre rusmidler på flere år.

–  Jeg har følt at jeg ikke har blitt hørt, sett og forstått.

–  Jeg har mistet kontroll senere. Valgt bort gode kollegaer, havnet i belastet rusmiljø og avsluttet behandling vår/forsommer samme år.

16) Hvor gammel var du da du først opplevde at misbruket påvirket kropp og psyke?

–  18–20år

–  20–24år

–  31–34år

–  42–50år

17) Hvor gammel var du da du begynte å misbruke daglig?

– 15 år

18 ) Hvor gammel var du når tankene dine stort sett kretset om misbruket?

– 16 år 19

19) La du planer du ikke fikk gjennomført på grunn av misbruket?

–  Sluttet på en høyere utdannelse – skam

–  De fleste jobber fram til 2004 – skam

20 ) Endret du vennegjeng?

– Ja. 15–16år

21) Hvor gammel var du når du begynte å misbruke alene?

– 16 – 17 år oppsøkte jeg de åpne russcener alene for å bruke alene

22) Hvilke interesser hadde du da du gikk på skolen?

Nyheter, avisbud. Korps fra 9 år til 15 år. Bordtennis, elite fra 8 år til 14 år. Friluftsliv. Teknikk.

23)  Hvordan gikk det på skolen?

– Fra 4. klasse, et problem i skolen og i klassen

24) Var det venner du tok hjem til familien?

– Slik jeg har vokst opp har det vært lang veg og kronglete vei å gå fra andre. Ofte har jeg følt meg ensom og har savnet venner. Fra pubertet.

25) Hvilke venner holdt du deg sammen med?

–  Gode venner til pubertet

–  Hardere miljø fra pubertet

–  Rusvenner fra 16

26)  Oppdaget noen i familien misbruket ditt.

–  Søster har ikke merket mye, hun er en del år eldre

–  Bror har tatt avstand, 3 år eldre, etter at han kom hjem fra jobb i utlandet. Jeg var omkring 16 – 17 år den gang.

–  Mor har hatt bekymring, hun har arbeidet i byen.

 – Arbeidsgiver har støttet meg i mitt misbruk. Jeg har fått mye språkelig hjelp av mor og arbeidsgiver har jobbet med min adferd, den gang da jeg vanket i byen

–  Far har vært en trygghet. Har støttet meg i samtaler med ham. Jeg har aldri fått kjeft for min adferd. Jeg har lært å selv stå for mine handlinger.

27) Begynte du å bruke noe annet for å komme i ønsket stemning?

–  Alkohol fra 11 år

–  Ofte i helger fra 14 år

–  Fleinsopp fra 15 år

–  Hasj fra 16 år

–  Amfetamin fra 17 – 18 år

–  Piller har jeg sjeldent brukt mye av

–  Heroin har jeg avstått fra. Jeg har hatt erfaring med amfetamin og forstått at jeg ikke har klart å begrense misbruket. Heller avstå enn å dø av det. Men jeg har prøvd det. Likte ikke rusen

28 ) Hvordan finansierte du det du brukte?

–  Pengene jeg tjente på jobb

–  Stal penger hjemme

–  Vinnings kriminalitet, en eneste gang. En dom. Samfunnstjeneste har fungert og fått meg på bedre veier

–  Solgt små mengder stoff, i små perioder

29 ) Var det noe med oppførselen din som noen kommenterte?

–  Mine egne synspunkter

–  Jeg har aldri vært main streem, verken i rusmiljø eller i arbeidsmiljø. Jeg har hatt min måte å møte problemer på hele veien.

30) Hvor gammel var du da du følte at du måtte ha mer for å komme i ønsket stemning?

–  17 år

31) Var det noe du skjulte?

–  Alkohol og hasj var de fleste klar over

–  Injisering og amfetaminmisbruk ble skjult så god jeg kunne

32) Hvor ofte planla du å bruke noe?

– Jeg har blitt trukket mot å bruke. Helt fra første gang jeg brukte andre rusmidler enn alkohol. 16 år

33) Hvordan tror du at andre opplevde deg den gangen?

–  Jeg har vært en vanskelig person å forholde seg til

–  Jeg har gått inn for å skille meg ut

–  Selv om jeg har hatt problemer med misbruk har jeg alltid vært godt likt arbeidssammenheng

–  Utseende og væremåte i rus har gjort at jeg ofte har blitt offer for vold, uten at jeg har oppført meg truende. Jeg kan ha blitt provosert av det jeg har sanset og ikke klart å oppføre meg rolig og behersket. Jeg har tidlig fått rykte på meg av venner i oppvekst om at jeg er en skummel fyr.

–  Jeg har aldri vært slem , men en som vil det beste for alle.

34) Hvor mye måtte du bruke for å komme i ønsket stemning?

–  Noen vanlige doser hasj

–  Små doser amfetamin i ung alder

–  Toleranse og krysstoleranse fra 20 år

35 ) Hva begynte du å bruke som endret den indre stemningen?

–  Fleinsopp

–  Hasj

–  Amfetamin

–  Valium små doser av og til fra 23 år

2 thoughts on “Sånn var det – slik ble det”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *