Skrevet i hjerte

Ingenting av det jeg gjør i min yrkesutøvelse er kun skrevet av fagfolk i lærebøker og forskningsrapporter alene. Det er først og fremst hentet ut fra mitt hjerte. På bakgrunn av egen livslærdom – sammen med andre og deres erfaringer. I snart et kvart hundre år har jeg fått gå side om side med mennesker som på et tidspunkt visste at de trengte en kursendring i sitt liv, tilnærmet lik den jeg en gang hadde trengt.  

Felles for oss var at vi hadde gått oss vill og var fanget. Vi søkte etter det som kunne sette oss fri. Det var en dyp lengsel etter en utvei som kunne hjelpe oss bort fra den fortvilelse vi kjente på tjuefire/syv – år ut og år inn. Til en løsning som kunne vare lenger enn noen få korte øyeblikk av gangen.

Som alle mennesker avdekker vi også usannheter.  Vi vet i våre hjerter når løgner blir presentert og får styre oss. Problemene til mange av oss er at vi ikke vet hvilke sannhet som kan sette oss fri og derfor blir det umulig å lete.

Sammen fant mine like og meg et svar – et svar som krevde at vi ikke kunne leve det livet vi kjente til. I dag som den gang er det sånn at hjelpen som ofte finnes ikke alltid er i tråd med behovet – da er det godt jeg kan si: Av å til tar det litt lenger tid på grunn av egen eller andres ubevisste eller bevisste villedning og manipulering, men en dag skal du få gå i takt med deg selv og det livet du ønsker deg

5 thoughts on “Skrevet i hjerte”

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *