Kort om ANTA-programmet:

Målsetning, gjennomføring, eier og arrangører

ANTA-programmets kurser og grupper;

– Veien fram; kurs for dem med Avhengighetsforstyrrelse og misbruk,

– Veivalget; motivasjonsgruppe for straffedømte i og utenfor fengsel,

– De allierte; kurs for pårørende og nærtstående til de som er tilknyttet ANTA-programmet

– Support’n en målrettet og strukturert oppfølgingsgruppe for de nevnte deltagerne.

Programmet har alltid vært og vil alltid kun være et lærings og motivasjonsprogram med oppfølging.

ANTA-programmet har kun til hensikt; å gi kursdeltagere bevisstgjøring og kunnskap slik at de kan nyttiggjøre seg behandling og hjelp fra offentlig eller privat helse-og sosialfaglig instanser. Det er ikke ment som et primæropplegg på noen som helst måte, men kan evnt. benyttes som et supplement til et tiltak øvrige program.


Det er viktig at programmet ledes slik det er satt sammen for at kursdeltagerne skal få maksimalt ut kursene.

Kunnskapsbasert: ANTA-programmet er utviklet og følger kriteriene til lærings og mestringskurs i spesialisthelsetjenesten (LMS) og er kunnskapsbasert. Dvs. at det bygger på forsknings, erfarings og brukerbasert kunnskap. Kurset er evaluert av faglig helsepersonell og brukermedvirkere. Og det har vært i bruk i 20 år.


Eies: ANTA-programmet er registrert og eies 100% av NADA Norge as.

Per i dag benytter både organisasjoner, fengsel og institusjoner helt eller deler av ANTA-programmet.

I løpet av 2021 vil det bli mulig få kursene over WEB for den som ønsker å bevarer anonymiteten sin.

Arrangører: både organisasjoner, forbund, institusjoner og fengsel vil arrangere slike løsninger igjennom NADA Norge.

Til kommende arrangører: Ønsker du å arrangere er kurs i ANTA-programmet Ta kontakt med nada@nada-norge.no for mer info.

Les mer om ANTA-programmet:

ANTAprogrammets bøker, kurs og grupper og dets målsetning : Trykk her

Prosjektbeskrivelse av ANTA-programmet: Trykk her

Brukerundersøkelse av ANTAprogrammet: Trykk her

Nettstedet ritanilsen.no er drevet og eies  av NADA Norge as

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *