HÅPET fødes i dag

På en årets mørkeste dag fødes et nytt liv – nytt HÅP blir tent for framtiden. I HÅPET ligger drømmen om en lysere tid hvor ekte kjærlighet skal få sin plass. Det er hva 24. desember er for meg. Jesu fødsel er selve symbolet HÅPET.

Så i dag, 24 desember, ønsker jeg noe nytt velkommen hvor jeg skal la HÅPET få så stor plass at frykten må vike. Jeg må ha tillit til at ingenting skal få ødelegge for det jeg brenner for. Det gikk mange rykter om Maria og Josef også, men de gikk for det de trodde på og de hadde kloke mennesker som hjalp dem. Slik jeg har.

Jeg vil takke hver og en av dere som har støttet meg, trodd på meg og heiet med fremover da jeg selv tvilte på alt. Med dere i ryggen kan jeg være en som støtter og heier fram dem som tviler

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *