TRAUMETERAPEUT

La deg ikke blende av yrkestitler – TRAUMETERAPEUT er ingen beskyttet tittel. Det vil si at det er ingen offentlig autorisasjon for å utøve traumebehandling i Norge.

Har du traumeproblematikk krev å få hjelp av en offentlig autorisert behandler.

Snakk med fastlegen, DPS eller annen offentlig instans

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *