Kvinneklubben ALFA

Ordet Alfa har mange betydninger: Den første – Den ledende fra begynnelse til slutt – Den lysende lederstjernen – Den som holder det grunnleggende sammen, derfor ble dette navnet valgt for denne kvinnegruppa. Vi må sette oss i førersete for eget liv, må ta egne valg som styrker oss selv og det vi har ansvar for. Men som det flokkdyret vi er, er vi helt avhengig av andre mennesker for å klare dette, derfor må vi omgåes mennesker som er oppbyggende, støttende og som heier oss fremover. I ensomhet dør livsgleden og alt som gjør livet til et godt sted å være.

Det mye som kan utløse følelse av ensomhet. Det kan være at man er ensom ved å ikke ha noen å ta kontakt med når man har behov for å omgås andre, det kan være at man er i et miljø hvor man kan føle seg utenfor eller man kan bære på opplevelser og erfaringer man ikke våger å dele med andre. Uansett hva det er så er ensomhetsfølelsen giftig stress for kropp og sjel. Giftig stress gir depresjon, depresjon vil lede til nedsatt immunforsvar og nedsatt immunforsvar kan gi både fysiske og mentale plager og forstyrrelser. Dette vil igjen påvirke oss både fysisk, psykisk og sosialt – altså blir det en opprettholdelse og forsterkning av ensomhetsfølelsen.

I kvinneklubben ALFA kan vi gi hverandre trøst når det trengs, troen på at vi kan finne nye mål og nå dem – sist, men ikke minst et trygt fellesskap hvor vi kan ta opp det vi trenger å ventilere for, og få følge et stykke på den nye veien med kvinner som ønsker å se at vi lykkes

Trøst:   

“Det er alltid en trøst å kjenne igjen det man har opplevd i et annet menneske med liknende erfaringer – man føler seg da ikke så alene om det man har opplevd eller står fast i”

Tro:                           

Alle mennesker trenger en tro – et HÅP – om at et er mulig å komme seg ut av det sporet som kun leder til opplevelsen av meningsløshet, håpløshet og angst. Uten troen og Håpet blir vi stående uten en løsning og vi forblir et problem for oss selv, for det er troen styrer våre handlinger

Fellesskapet:          

Andres tro støtter min egen på lik linje som min oppmuntrer og styrker andres. Selverkjennelse med utgangspunkt i selvanalyse som har kommet skjevt ut blir nedadgående og destruktiv og vil føre til motløshet og er den største sabotør for utvikling.

Du betaler kun kr. 800,00 månedlig for ditt medlemskap

For dette får du:

Ukentlig treff på nett på 1,5 timer

Forelesning om aktuelle tema (faller ut om et medlem krever tiden)

Muligheter til å sende inn egne ønsker om tema en ønsker å få belyst og hvor du kan få nyttige tips fra medlemmene

Medlemside som oppdateres med aktuelle artikler og filmer

Redusert pris for veilednings og individual samtaler

Oppstart 8. mars kl. 19.00 – 20.30 ( hver mandag)