For medarbeidere i helse, sosial- og omsorgsektoren

Det å føle at man lykkes med det man brenner for betyr enormt mye for ens egen helse. Frustrasjoner over hverdagshendelser, men ingen å snakke med tapper energi både yrkesmessig og privat. Det kan være frustrasjonen din er knyttet til pasienter, brukere av et tiltak, kollegaer eller ledere. Ventileringsstasjoner kan være avgjørende for å unngå utbrenthet, redusere sykefravær og uførhet.

Trenger du en samtale med en nøytral person som har taushetsplikt, ta kontakt: post@ritanilsen.no