Går deler av din vei sammen med deg

Alle har vi vår vei å gå i livet. Den av oss som kom skjevt ut fra start kommer litt etter dem som slapp alle omveiene, men de kommer frem. Jeg har gått min vei, jeg kan dele mine erfaringer om hvordan det var, hva jeg måtte gjøre og hvordan det er nå. Det var ingen autostrada som førte meg hit, men sett i bakspeilet kan jeg si det har vært en interessant reise. Det er viktig at vi alle må ta utgangspunkt i vårt ståsted - det er ingen rett eller gal vei, vi må bare finne den som leder oss dit vil vil. Les mer om denne reisen ved å trykke på HER

NETTBASERT KURS

Kurset som starter opp  den ................ er ikke ment som terapi, men som påfyll av kunnskap. Temaene vi gjennomgår kan du ta deg med inn i terapirommet eller samtaler du allerede har eller skal til videre. Kunnskap får vi aldri nok av. ANTA-kurset har vært i bruk siden 2000 og har vært brukt på i og utenfor fengsel og institusjon. Det har også vært et element i et behandlingsforberedende tiltak for unge som skulle legge inn i den tverrfaglige spesialisthelsetjenesten (TSB).

Kurset er for alle som har et livstruende levesett. Spiseforstyrrelse, selvskading, rus, er i voldelig realsjoner m.m.

Totalt 38 timer, nitten forelesninger dager á to timer, og vil gå tirsdag, onsdag og torsdag fra kl.19.00 - 21.00. 

Det vil bli tilbud om Support etter kurset.

Ved kontakt betaling: ........... inkl.arbeidsboken: Veien fram går først tilbake. (minus 250 kr. om du har boken)

Delbetaling: .......... per uke totalt kr........

Ta kontakt: post@ritanilsen.no

Les mer om hele ANTA-kurset HER

Det vil bli arrangert kursdag for De allierte ( pårørende og nærstående) og Relasjonskurs. Dette er kurs hvor man møter opp fysisk. 

Les programmet: HER

Copyright © Rita Nilsen . All Rights Reserved. 

Book Your Free Session Now

Enter your email below and we'll contact you to arrange your free session

We process your personal data as stated in our Privacy Policy. You may withdraw your consent at any time by clicking the unsubscribe link at the bottom of any of our emails.

Close