Jobb/Praksis

2012 – Daglig leder, NADA Norge AS

2019- 2021 Nasjonal faglig leder, rehabilitering, IOGT i Norge

2018 – 2019: Prosjektleder for ANTA-programmet i IOGT Norge

2009 – 2018: Daglig leder i Stiftelsen Retretten

2008: Studietur til brukerorganisasjonen SAGE i San Francisco  og fikk jobbe med overgrepsofre, prostituerte og ofre for menneskehandel. Samt fengsel for prostitusjonsdømte kvinner (Studietur)

2007: Behandlingsforberedende program for unge i Aker universitetssykehus ( Nå OUS) ( brukerrepresentant)

2005: Studietur til Federal Correctional Institution, Schuylkill, Pennsylvania! (studietur)

2005-10: Lincoln Hospital, Bronx NY, (diverse praksis- og studieopphold)

2005 – 2006: Resurs, Tingelsryd: Gruppe for Relasjons -og tilknytningsforstyrrelser ( praksis)

2003-06: Korpberget: Gruppe for kriminelle, barn av rusmisbrukere (praksis)

2002 – 03: Revitasentret: Rusinstitusjon, ledet familie og pårørendeuker (praksis)

2002: Grunnla Stiftelsen Retretten (des.02)

2002: Rusnett Solvang: Gruppe for familie og pårørende (observatør)

2001- 2018  Oslo fengsel (Frivillig)

2001 – 2003: Herba Plus, ( observatør/praksis kursleder)

1999 : Utviklet lærings- og motivasjonskurset ANTA

1998-2009: Praksis i akupunktur og undervisning

1998: Solvang: Rusinstitusjon, Gruppe for rusmisbrukere og pårørendeproblematikk (obesrvatør)

1987-89: Daglig leder ved Dagsmøbler, Oslo

1984-87: Fast på Grand hotell, ekstrajobber på Capri restaurant, Peppes pizza, Videoverden, Skinnhuset møbler.

1980 – 84: Grorud bingo og video.

1976 -80: Vikartjenesten: Primært kantine, renhold og butikk.