Kontakt

Rita Nilsen

Er ikke i arbeid

Gjelder det NADA Norge Send mail til nada@nada-norge.no så vil dere bli koblet videre

*

Marianne Meinch Jensen

Fungerende leder

email:post@ritanilsen.no

Tlf./Phone: +47 900 76 954

.

Selvstendige spesialister og samarbeidspartner

Inger Lise Andersen

klinisk sosionom. Spes. traumer hos barn

Email: ingerliseandersen66@gmail.com

Tlf/phone +47 991 51 421

http://www.barnefokus.com/

.

Eric Rebeyrol

Akupunktør

Oslo og Nesodden 

email: eric.rebeyrol@me.com

Tlf/phone: +47 90 01 08 80

http://www.tao-akupunkturklinikk.no/

.

Vidar Eiksund

Rus og familieterapeut. Spesialfelt tilbakefall og pårørende

Timelærer for NADA Norge, kurs og foredragsholder

email:videre2@online.no

Tlf./ Phone: +47 906 90 286

.

Borgar Kolstad

Spesialutdannet miljøterapeut. Spesialfelt, avhengighet, ernæring, ettervern og recovery

Timelærer for NADA Norge

Email: Borgar.veiledning@gmail.com

.

Trude Rød

Familieterapeut

email:trude2017@outlook.com

Tlf./Phone: +47 986 88 328

https://dvto.no/

.