Rita Nilsen
Sjelesørger, kursholder og forfatter

Oslo eller nettbaserte samtaler

email: rita@ritanilsen.no

Tlf: +47 906  90 286


Finn tidspunkt som passer og book møte med Rita Nilsen

Selvstendige spesialister og samarbeidspartner

Inger Lise Andersen

Klinisk sosionom. Spes. traumer hos barn

Email: ingerliseandersen66@gmail.com

Tlf/phone +47 991 51 421

http://www.barnefokus.com/

Eric Rebeyrol

Akupunktør
Oslo og Nesodden
email: eric.rebeyrol@me.com
Tlf/phone: +47 900 10 880
http://www.tao-akupunkturklinikk.no/

Borgar Kolstad

Spesialutdannet miljøterapeut. Spesialfelt, avhengighet, ernæring, ettervern og recovery

Timelærer for NADA Norge

Email: Borgar.veiledning@gmail.com

                                                                  Trenger du noen å snakke med?

Kontakt med disse:
Mental Helse Hjelpetelefonen: Tlf.116 123 
Kirkens SOS: Kirkens SOS:  Tlf. 22 40 00 40 
Vold eller overgrep i nære relasjoner: Tlf 116 006 
Seksuelt misbrukte: Tlf.800 57 000
Røde Kors sin tjeneste for deg under 18 år: Telf: 800 333 21. 
Alarmtelefonen for barn og unge: Tlf 116 111.
Akutt selvmordsfare: Tlf. 113 når det er akutt og står om liv.
Ring legevakt:  Tlf. 116117 for akutthjelp.

Copyright © Rita Nilsen . All Rights Reserved. 

Book Your Free Session Now

Enter your email below and we'll contact you to arrange your free session

We process your personal data as stated in our Privacy Policy. You may withdraw your consent at any time by clicking the unsubscribe link at the bottom of any of our emails.

Close