Kriminalomsorgen

Oslo fensgselavd. A og  B

Ullersmo fengsel

Hamar fengsel

Trøgstad fengsel

Ravneberget fengsel

Ila fensel og forvaringsanstalt

Skien fengsel

Halden fengsel

Sandakerveien , overgangsbolig for straffedømte

Ole Devisvei, Frelsesarmeens internat for straffedømte

Friomsorgskontoret, Oslo og Akershus

Narkotikaprogrammet med domstolsprogram (ND)