Min CV – Norwegian and English

CV ENGLISH

Jobb_praksis

Utdanning

Utvikling av program og  prosjekter

Foredrag og forelesninger 

Verv

Retretten En hyllest til Rita Nilsen. 10år

Jobb/Praksis:

2019- 2021 Nasjonal faglig leder, rehabilitering, IOGT i Norge

2018 – 2019 – Prosjektleder for ANTA-programmet i IOGT Norge

2005 – Daglig leder, undervisningskonsulent, kursholder for NADA Norge

2002 – 2018 Grunnlegger og daglig leder i Stiftelsen Retretten

2008: Studietur til brukerorganisasjonen SAGE i San Francisco  og fikk jobbe med overgrepsofre, prostituerte og ofre for menneskehandel. Samt fengsel for prostitusjonsdømte kvinner

2007: Behandlingsforberedende program for unge i Aker universitetssykehus ( Nå OUS)

2005: Studietur til Federal Correctional Institution, Schuylkill, Pennsylvania!

2005-10: Lincoln Hospital, Bronx NY, diverse praksis- og studieopphold

2005 – 2006: Resurs, Tingelsryd: Gruppe for Relasjons -og tilknytningsforstyrrelser ( Eva Wahlund)

2004 og 2006: Kriminalitet som livsstil: Pedagogkonsult v/ Gunnar Berggstrøm

2003-06: Korpberget: Gruppe for kriminelle, barn av rusmisbrukere

2002 – 03: Revitasentret: Rusinstitusjon, ledet familie og pårørendeuker

2002: Grunnla Stiftelsen Retretten (des.02)

2002: Rusnett Solvang: Gruppe for familie og pårørende

2001- 2018  Oslo fengsel

1999– 2003: Herba Plus, Kursleder

1999 : Utviklet lærings- og motivasjonskurset ANTA

1998-2007: Privatpraksis i akupunktur ( bl.a egen klinikk)

1998: Solvang: Rusinstitusjon, Gruppe for rusmisbrukere og pårørendeproblematikk

1987-89: Daglig leder ved Dagsmøbler, Oslo

1984-87: Fast på Grand hotell, ekstrqjobber på Capri restaurant, Peppes pizza, Videoverden, Skinnhuset møbler.

1980 – 84: Grorud bingo og video.

1976 -80: Vikartjenesten: Primært kantine, renhold og brutikk.

Verv:

2020 – medlem av kontrollkomitéen Actis

2018 – Leder av brukerrådet til Fossumkollektivet

2015 – 2020 Styremedlem Actis, rusfeltets samarbeidsorgan

2013-: I ekspertrådet til Rus og Psykiatri (ROP), sykehuset innlandet

2015- 2017 Nestleder i brukerforum Oslo universitetsykehus

2008-11 Leder av brukerforumet til Oslo universitetssykehus, avd Klinikk rus og avhengighetsbehandling

2011- 2013 Vara styremedlem i Blåkors

2010-12 Styremedlem i Actis, rusfeltets samarbeidsorgan

Utvikling av program og  prosjekter

 • Utviklet og konseptualisert innholdet i Retrettens dagtilbud: alkohol, rusmisbrukere, straffedømte og deres pårørende og nærstående – (i og utenfor fengsel)
 • Lærings og mestringskurs, for alkoholikere, narkomane, tablett og andre avhengigheter, ANTA.
 • Motivasjonskurs for kriminelle i lukket fengsel, VeiValget
 • Vold i relasjoner for voldsdømte i lukket fengsel
 • Utviklet sammen med Oslo Universitetssykehus et behandlingsforberedende kurs for ungdom som bygger på ANTA-kurset innhold.
 • Godkjent norsk manual for akupunkturkurs for helse ogomsorgspersonell, NADA.
 • Relasjonskurs for innsatte, Ullersmo fengsel, 2013
 • ANTA-Veivalget  for innsatte, Oslo fengsel 2012,2013,2014, 2015, 2016, 2017
 • Fagdager for innlagt og ansatte på Solliakollektivet, 2014, 2015
 • ANTA kortkurs Havang, Lillehammer 2015
 • Arrangert 3 fagkonferanser: – 2004, Inspirasjonsdag for helse og omsorgssektoren, 2007,Brukerperspektiv  og 2012 10-års jubileum til Retretten, 2015, arrangerte internasjonale NADA konferanse i Norge: Tools for Hope.  Den i 2012 og 2015  ble godkjent som tellende i utdanning for leger og psykologer. 2016 Konferanse: Tilbakeføring til samfunnet
 • Arrangerer internasjonal konferanse for National Acupuntucture Detoxification Association (NADA)  2015 i Oslo
 • Arrangerte Sommerseminar Oslo universitetssykehus, Avd. Rus og avhengigehetsbehandling, 2015 Oslo
 • Skrevet bøkene:
 • En alkoholikers dagbok, Familievennen forlag
 • – Retretten, rusomsorg i praksis
 • Veien fram går først tilbake, Prego mobile                                                         Arbeidsbøker til håndboken; Veien fram går først tilbake
 • – Support’n , til oppfølging og ettervern
 • – Veivalget, tilrettelagt for straffedømte
 • – Relasjoner, støtte for dem som har tilknytning og relasjonsproblemer

Foredrag og forelesninger 

Skole/utanning

Psykologforeningen: første årsstudenter og spesialistutdanning

Politihøyskolen

Vid; rus og avhengighetsproblematikk: Familie

Diakonova, Kristen sjelesorg

Univetsitetet i Nordland ( En heldagsforelesning om rus)

Axelson Body Work School, 2011, 2012, 2013, 2014

Norsk akupunkturskole

Høyskolen i Volda ( sosionom/barnevern)

Ungdomskole i Sælbu

Vidregående Helse i Sælbu

Losjer:

Civitan, Kløfta

Odd Fellow, Oslo

Rotary, Sørum, Ski, Lillestrøm, Oslo

Blindeforbundet, Oslo

Landsforbundet mot stoffmisbruk:

Oslo

Tønsberg

Norsk sykepleieforbund:

Oslo,

Gjøvik

Drammen

Norsk helsesekretærforbund:

Oslo, 2009

Langesund,

Bodø

Rusforum i Nord

Rusforum i Bergen

Incestsenter:

Kristiansand

Kriminalomsorgen:

Oslo fensgselavd. A og  B

Ullersmo fengsel

Hamar fengsel

Trøgstad fengsel

Ravneberget fengsel

Ila fensel og forvaringsanstalt

Skien fengsel

Halden fengsel

Sandakerveien , overgangsbolig for straffedømte

Ole Devisvei, Frelsesarmeens internat for straffedømte

Friomsorgskontoret, Oslo og Akershus

Narkotikaprogrammet med domstolsprogram (ND)

Gjøvik politi

Politihøyskolen, Oslo og Bodø. 2012, 2013, 2014

Institusjoner/sykehus/rusprosjeket (i offentlig regi)

Sosialmedisinske poliklinikker:

Oslo Universitetssykehus, Sommersemina

Moss

Fredrikstad

Halden

Sarpsborg

Skien

Oslo universitetsykehus

Aker Universitetsykehus

Sykehuset Østfold

Sykhuset Innlandet

Radiumhospitalet

Ringerike sykehus

Sollia kollektivet

Ullvin

Veksthuset

AFX

Fredheim

Nybøle/Mørk Gård,

Trassopp

Risby

Arken

Frognenheten

Åsenheten

A-senteret, Oslo

Mestringshuset,

Incita

H.25, Frelsesarmeen

Heimen, Frelsesarmeen

Behandlingstunet, Frelsesarmeen

Solliakollektivet, kurs for innlagte og ansatte

Fredensborgveien bosenter

Landåsveien Bofellesskap, Bergen

Myrsæter bo og Rehab, Bergen

Strax-huset, Bergen

Bodø Industrier

Blåkors:

Oslo

Tronheim

Haugesund

Råde

Nesodden

IOGT inspirasjonskonferanse

Edru Livsstil; Vervekonferanse

ROP-årskonferanse

LAR- nasjonale konferanse 2003 og 2008

Oslo

Rustjensten i Mo i Rana, Molde

NAV:

Finnmark

Fylkesmann:

Oslo og Akershus

Finnmark

Oslo

Kommuner:

Oslo ( RME)

Fredrikstad

Sarpsborg

Moss

Halden

Askim

Trøgstad

Skipstvedt

Vadsø

Ringsaker

Molde

Ålesund

Bergen

Bodø

Os

Tyssnes

Tronheim

Steinkjær

Selbu

Tomsø

Mo i Rana

Nesseby

Utlandet

USA:

New York

Virginia, Roanoke

Texas, Dallas,

Connecticut ,

Denver,

Nachville,

San Francisco

Pennsylvania

Europa:

Zürich

Graz

Sverige

Finnland

Litauen

Tallin

Polen

Riga

Stockholm

Italia

5 thoughts on “Min CV – Norwegian and English”

 1. Sigrid Marie Refsum

  Så flink du har vært til å skrive CV.. Ikke småtteri å holde styr på alt det der.

 2. Pingback: Nytt ANTA-kurs i Haugesund – Rita Nilsen

 3. Pingback: ½ sannhet løser ingenting – Rita Nilsen

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *