NADA Norge

NADA Norge i dag

Rita Nilsen startet opp Anker Rehab i 2000 og endret navnet til NADA Norge  2012.  Våren 2001 begynte  Rita å gi NADA’s akupunkturprogram, NADA-protokollen,  i Oslo fengsel. Vinter  2002 fikk hun registrert  stiftelsen Retretten i Brønnøysund og jobbet der som daglig leder frem til  2018. Arbeidet i Retretten krevde mer og mer av hennes tid så frem til 31.juli 2018 har hun kun holdt kurs i NADA-protokollen i regi av NADA Norge.

Fra og med 1 aug. 2018 startet Rita i en 100 % stilling i NADA Norge og  kan derfor,  i tillegg  til  kurs i NADA-protokollen,  nå tilby  foredrag, kurs, workshop, fagdager til institusjoner, organisasjoner og foreninger som ønsker kompetanseheving innen avhengighet og misbruk. Det er også mulig å få vikartjenester for institusjoner som arbeider med rusproblematikk. Vi har også medarbeidere som kan være brukermedvirkere innen rus, psykiatri og kriminalomsorg.

Les mer om NADA Norge: Trykk her

%d bloggers like this: