Valg – en luksus

” Alkoholisme; En sykdom av dette slaget involverer alle omkring oss på en måte ingen annen menneskelig sykdom kan. For med den følger det utslettelse av alle de tingene som gjør livet verd å leve. Den oppsluker alle som har med den syke å gjøre. Den fører med seg misforståelser, nag, pengeproblemer, frastøtte venner og …

Valg – en luksus Les mer »

HÅPET fødes i dag

På en årets mørkeste dag fødes et nytt liv – nytt HÅP blir tent for framtiden. I HÅPET ligger drømmen om en lysere tid hvor ekte kjærlighet skal få sin plass. Det er hva 24. desember er for meg. Jesu fødsel er selve symbolet HÅPET. Så i dag, 24 desember, ønsker jeg noe nytt velkommen …

HÅPET fødes i dag Les mer »

Kjærlighetens grunnmur

Det er en tid for refleksjon. Julen 2020 og en verden som står litt på hode. Folk forsøker å finne en best mulig måte for gjennomføringen av årets julehøytid. De fleste prøver å få den tilnærmet lik som den som har fulgt slekten i generasjoner – mens noen vil unngå alt som minner om tidligere …

Kjærlighetens grunnmur Les mer »

Kort om ANTA-programmet:

Målsetning, gjennomføring, eier og arrangører ANTA-programmets kurser og grupper; – Veien fram; kurs for dem med Avhengighetsforstyrrelse og misbruk, – Veivalget; motivasjonsgruppe for straffedømte i og utenfor fengsel, – De allierte; kurs for pårørende og nærtstående til de som er tilknyttet ANTA-programmet – Support’n en målrettet og strukturert oppfølgingsgruppe for de nevnte deltagerne. Programmet har …

Kort om ANTA-programmet: Les mer »

Sekundær-traumatisering og/eller Re-traumatisering

Dette snakkes ikke mye om blant oss Erfaringskonsulenter, Brukermedvirkere eller Likepersoner. Ikke hva jeg er kjent med i alle fall. Kan det være et tabu? Kan det være en ledelses lite kunnskap? Kan det være ressursmangel? Eller hva kan det komme av? Jeg vet at jeg selv hadde faglige samlinger og veiledningssamtaler da jeg var …

Sekundær-traumatisering og/eller Re-traumatisering Les mer »

Jeg har noe å si om selvmord!

Det svirrer mange meninger om dem som begår et selvdrap. Egoisme er det jeg hører mest. Årsakene kan være mange og ulike for dem som begår en slik handling. I bunnen ligger uansett en opplevelse at det ikke finnes en fremtid. De finner ingen lindring for den indre smerten de bærer på. Og kanskje har …

Jeg har noe å si om selvmord! Les mer »

Ett øre og litt tid

Det er så lett å slenge ut noe for å være politisk korrekt i ord, men hva med handling? – Nei til mobbing, Inkludering, Raushet, Verdighet, Black life matter, 50 er ikke nok, Du skal ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv, , Spør – er ord og utrykk jeg …

Ett øre og litt tid Les mer »