Kort om ANTA-programmet:

Målsetning, gjennomføring, eier og arrangører ANTA-programmets kurser og grupper; – Veien fram; kurs for dem med Avhengighetsforstyrrelse og misbruk, – Veivalget; motivasjonsgruppe for straffedømte i og utenfor fengsel, – De allierte; kurs for pårørende og nærtstående til de som er tilknyttet ANTA-programmet – Support’n en målrettet og strukturert oppfølgingsgruppe for de nevnte deltagerne. Programmet har …

Kort om ANTA-programmet: Les mer »

Sekundær-traumatisering og/eller Re-traumatisering

Dette snakkes ikke mye om blant oss Erfaringskonsulenter, Brukermedvirkere eller Likepersoner. Ikke hva jeg er kjent med i alle fall. Kan det være et tabu? Kan det være en ledelses lite kunnskap? Kan det være ressursmangel? Eller hva kan det komme av? Jeg vet at jeg selv hadde faglige samlinger og veiledningssamtaler da jeg var …

Sekundær-traumatisering og/eller Re-traumatisering Les mer »

Jeg har noe å si om selvmord!

Det svirrer mange meninger om dem som begår et selvdrap. Egoisme er det jeg hører mest. Årsakene kan være mange og ulike for dem som begår en slik handling. I bunnen ligger uansett en opplevelse at det ikke finnes en fremtid. De finner ingen lindring for den indre smerten de bærer på. Og kanskje har …

Jeg har noe å si om selvmord! Les mer »

Ett øre og litt tid

Det er så lett å slenge ut noe for å være politisk korrekt i ord, men hva med handling? – Nei til mobbing, Inkludering, Raushet, Verdighet, Black life matter, 50 er ikke nok, Du skal ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv, , Spør – er ord og utrykk jeg …

Ett øre og litt tid Les mer »

Skrevet i hjerte

Ingenting av det jeg gjør i min yrkesutøvelse er kun skrevet av fagfolk i lærebøker og forskningsrapporter alene. Det er først og fremst hentet ut fra mitt hjerte. På bakgrunn av egen livslærdom – sammen med andre og deres erfaringer. I snart et kvart hundre år har jeg fått gå side om side med mennesker …

Skrevet i hjerte Les mer »

På kanten

Mang en gang har jeg følt hva dette lille løvet viser meg der det ligger på kanten av den store stenen i den frådende elven. Farget av et levde liv, i en virvelvind er den blitt kastet rundt og reddet i siste sekund fra å gå til grunne. Med sine vakre farger varsler også bladet …

På kanten Les mer »

Bundet av fortiden

Energien mellom menneskene i gruppa er ubehagelig. Stemningen varsler at det brygges opp til oppbrudd. Blikkene og kroppsspråket til dem som sitter i rommet bekrefter det. For den det gjelder sitter det langt inne å pakke sammen og dra. Det er vondt å måtte forlate noe som er kjent og kjært. Spesielt om du må …

Bundet av fortiden Les mer »

Ta deg sammen!

Det er som et ekko i hode: Du må stå opp for deg selv! Det hjelper jo ikke å unngå ting du ikke liker! Du må rydde opp og det gjøres igjennom kommunikasjon. Kjenner åndenøden sniker seg på, det snører seg sammen i halsen og hode kobles av. Kroppen stivner – jeg får panikk. Jeg …

Ta deg sammen! Les mer »