Kunnskap gjør en forskjell


Manus og siden er under utvikling

Om sekundærtraumatisering, compassion fatigue og utbrenthet i hjelpeyrkene

Per Isdal, Smittet av volden (bok)
https://www.ark.no/boker/Per-Isdal-Smittet-av-vold-9788245022025


Per Isdal, foredrag Medfølelsens pris (foredrag)
https://napha.no/content.ap?thisId=24610&fbclid=IwAR3jwpkwv3xnpWmYSkz_PqUvQIkeXXhRhvcYCBi6z1fGY87H4C4UrPMlAfE


Per isdal, Meningen med volden (bok)
https://www.ark.no/boker/Per-Isdal-Meningen-med-volden-9788244620659

Prego Mobile

Veien fram går først tilbake 

( Håndbok til ANTA-programmet v/Rita Nilsen)


ANTA-programmer

https://ritanilsen.no/anta/

Publikasjoner fra Fontene.no

https://fontene.no/

Liese Recke, Erfaringskonsulenter i rusbehandling kan være problematisk

https://fontene.no/fagartikler/erfaringskonsulenter-i-rusbehandlingen-kan-vare-problematisk-6.47.823201.d265f201ba


Svar til Liese fra Torbjørn Mohn-Haugen og Kristina Bakke Åkerholm
https://fontene.no/debatt/a-ansette-erfaringskonsulenter-kan-vare-problematisk-6.47.830698.74c578887f?fbclid=IwAR3NgiIktCDlXrYy7DT698MJH76jBFB4RyAJulTUrXNgk9aekG1U42gN4jw


Ane Ramm, Illevarslende om erfaringskonsulenter i rusbehandling
https://fontene.no/debatt/illevarslende-om-erfaringskonsulenter-i-rusbehandling-6.47.831618.4da1a5f9a9?fbclid=IwAR16qKipaxU-jhJYq9nqrcPr-FkBvM9ZyZKLsfv0GG0hGoHdLFAE9PwrURM


Hanna Skotheim, varsling mot ledelsen, ble ufør

https://fontene.no/nyheter/julie-anne-42-ble-50-prosent-ufor-etter-at-hun-varslet-pa-lederen-sin-likevel-anbefaler-hun-flere-a-gjore-det-samme-6.47.846821.137f590c93?fbclid=IwAR3UM17UmfRoxGn6d_PUSznMchLqfSBRG21pm61OEJ8jmi4qsdHhtpv3Q1Y

Batong Media as

Korrupsjonsjeger Erling Grimstad
https://podtail.com/no/podcast/avhort/erling-grimstad-korrupsjonsjegeren/


VG

Harald Olsen  på 60  tok livet sitt etter å ha mistet jobben, familien varsler

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/34VokM/harald-olsen-60-tok-sitt-eget-liv-naa-varsler-familien-soeksmaal

Varslet om politileder Sjøvold - ble ufør

https://www.vg.no/nyheter/innenriks/i/0GdL8A/varslet-om-sjoevold-endte-opp-som-ufoerAvhengighetsforstyrrelse

WHO-ICD 10

https://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/rop/2-definisjoner-metode/2.3-rusdiagnoser-icd-og-dsm/2.3.2-avhengighet-i-icd-10

Nye psykoaktive stoffer

https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/tsb/verktoy-for-fagutvikling/fakta-om-rusmiddel-virkninger/nye-psykoaktive-stoffer-nps#hva-er-npsReferansene i boken


Antonovsky, A. (2000). Helbredets mysterium. Hans Reitzels Forlag.

Arbeidstilsynet. (2022). Verneombud. Hentet fra https://www.arbeidstilsynet.no/hms/roller-i-hms-arbeidet/verneombud/

Bach, D. (2022). Fødalt alkoholsyndrom (FAS) Fødalt alkohol effekt (FAE). Hentet fra Babyinstituttet.dk: https://babyinstituttet.dk/fotalt-alkohol-syndrom-fas

Bemis, R. (2013). acudetox.com. Hentet fra Evidence for the NADA Protocol: Summary of Research: https://acudetox.com/evidence-for-the-nada-protocol-summary-of-research/

Bergem, A. K. (2018). Når barn er pårørende.

Bergstrøm, G. (2012). Kriminalitet som livsstil. Studentlitteratur AB.

Bernus, R. (2012, Mars 21). Tilfeldig at det ikke var jeg som ble gravlagt. Hentet fra Romeriktes blat: https://www.rb.no/lokale-nyheter/tilfeldig-at-det-ikke-var-jeg-som-ble-gravlagt/s/1-95-5988288

Brennpunkt, N. (1997, Januar 14). Rita, Vedtakene og livet forøvring. Hentet fra https://tv.nrk.no/serie/brennpunkt/1997/FALM12009196/avspiller

Brugrand, C. S. (2020, Januar 15). Disse lederne er spesielt utsatt for mobbing.

Christiansen, A. (2015, januar 29). Forskning.no. Hentet fra https://forskning.no/depresjon-norges-forskningsrad-partner/deprimerte-klarer-ikke-a-stresse-ned/515620

Cohen, J. A. (2018). Behandling av traumer og traumatisk sorg hos barn og ungdom. Universitetsforlget.

Consulting, B. M. (2020, September 12). De beste lederne skaper et trygt og tillitsfullt miljø for ansatte og ledere.

Donovan, M. (2021, Februar 2021). Dope is Death. (Eyesteel) Hentet fra Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=Ua-m7AANkQ4

Ekeberg, Ø. K.-M. (2019, Oktober 19). Suicidale pasienter med personlighetsforstyrrelse. Hentet fra tidskriftet.no: https://tidsskriftet.no/2019/10/kronikk/suicidale-pasienter-med-personlighetsforstyrrelse

Erdal, B. (2021, November 1). Erfaringskonsulentene er mye mer enn vendepunkthistorier.

Evjen, R. Ø. (2018). Dobbelt opp (Vol. 4). Universitetsforalget.

Farstad, M. (2011). I skammens spor. Norge: Conflux forlag.

Føyn, P., & Shaygani, S. (2010). Psykodynamisk behandling av ruslidelser. Universitetsforlaget.

Felleskatalogen. (2019, April 24). Dyssosial personlighetsforstyrrelse. Hentet fra https://www.felleskatalogen.no/medisin/sykdom/dyssosial-forstyrrelse

FHI. (2016). Fakta om mobbing blant barn og unge. FHI.

FN. (2021, Mars 24). FN sambandet. Hentet fra https://www.fn.no/om-fn/fn-dager/kalender/internasjonal-dag-for-rett-til-sannhet-om-grove-menneskerettighetsbrudd-og-for-verdighet-for-ofrene

Gerhardsen, M. S. (2017, Januar 14). FIKK HASJ I POSTKASSA. (J. R. Skårderud, Intervjuer) Klassekampen.

Gorski, T. T. (1986). Staying Sober. Herald Publishing House.

Grimstad, E. (2022, Januar 4). Korrupsjonsjeger. (Batong Media as, Intervjuer, & B. M. AS, Redaktør)

Hamsun, K. (2009). På gjengrodde stier. Gyldendal.

Haugsbø, F. (2022, Februar 6). Harald Olsen (60) tok sitt eget liv – nå varsler familien søksmål. VG.

Helsebibliotektet. (2022). .3.2 Avhengighetssyndrom i ICD-10. Hentet fra https://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/rop/2-definisjoner-metode/2.3-rusdiagnoser-icd-og-dsm/2.3.2-avhengighet-i-icd-10

Helsebibliotektet. (2022). NAS (Neonatalt Abstinenssyndrom). Hentet fra https://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/metodebok-nyfodt-unn/nevrologi-sanser-og-mishandling/neonatalt-abstinens-syndrom-og-antidepressiva-antipsykotika-i-svangerskap

Helsebibliotektet. (2022). Nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse – ROP-lidelser. Hentet fra helsebibliotektet.no: https://www.helsebiblioteket.no/retningslinjer/rop/5-brukermedvirkning-og/5.1-brukermedvirkning

Helsedirektoratet. (2008). Hentet fra Veileder for polikinkker psykisk helsevern for barn og unge: https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/psykisk-helsevern-for-barn-og-unge-veileder-for-poliklinikker/Veileder%20for%20poliklinikker%20i%20psykisk%20helsevern%20for%20barn%20og%20unge.pdf/_/attachment/inline/829f53aa-0b66-4139-8add-944c95d5b163:b03ce59

Helsedirektoratet. (2016, November 28). 2.7. Mobbing og konflikt på arbeidsplassen. Hentet fra https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/sykmelderveileder/sykdomsvilkar-og-funksjons-og-arbeidsevne/mobbing-og-konflikt-pa-arbeidsplassen

Helsedirektoratet. (2016, Mai 13). Nasjonal faglig retningslinje for avrusning fra rusmidler og vanedannende legemidler. Hentet fra https://omsorgsforskning.brage.unit.no/omsorgsforskning-xmlui/bitstream/handle/11250/2445269/Avrusning%20fra%20rusmidler%20og%20vanedannende%20legemidler.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Helsedirektoratet. (2018, Juni 28). § 21. Hovedregel om taushetsplikt. Hentet fra https://www.helsedirektoratet.no/rundskriv/helsepersonelloven-med-kommentarer/taushetsplikt-og-opplysningsrett/-21.hovedregel-om-taushetsplikt

Helsedirektoratet, H. (2018, Juni 13). Behandling og oppfølging av ADHD/ Hyperkinetisk forstyrrelse. Hentet fra https://www.helsedirektoratet.no/retningslinjer/adhd/behandling-og-oppfolging-av-adhd-hyperkinetisk-forstyrrelse

Helsenorge. (2022). Posttraumatisk stresslidelse (PTSD). Hentet fra https://www.helsenorge.no/sykdom/psykiske-lidelser/angst/posttraumatisk-stresslidelse/

hovedorganisasjon, F. r. (2022, Februar 18). Halvparten av de ansatte har erfaringskompetanse. - Vi ansetter person og ikke historien. Frelsesarmeen.

Huseby, T. (2021, Desember 16). Å leve med en overveldende forlatthetsfølelse.

Isdal, P. (2013, November 19). Ny forståelse av traumer. (F. L. Wiig, Intervjuer) Nasjonal kompetansetjeneste for samtidge rus og psykiske lidelser.

Isdal, P. (2017). Smittet av volden. Kunnskapsforlaget.

Isdal, P. (2018). Meningen med volden. Kunnskapsforlaget.

Isdal, P. (2020). Medfølelsens pris, hva gjør jobben med oss. (N. k. arbeid, Produsent) Hentet fra https://napha.no/per_isdal_smittet_av_vold

Johansen, A. (2017, November 30). Forekomst senkundærtraumatisering og utbrenthet hos behandlere i rusfeltet. (N. k. lidelse, Produsent) Hentet fra ROP.no : https://rop.no/roptv/forekomst-sekundartraumatisering-og-utbrenthet-hos-behandlere-i-rusfeltet/

KDI. (2022). Forvaring. Hentet fra https://www.kriminalomsorgen.no/forvaring.518720.no.html

Kirkengen, A. L. (2018, August). Neglecting Children is Very Costly. Hentet fra Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=QcY4VY4UXpc

Kirkengen, A. L. (2021). Hvordan krenkede barn blir syke voksne. Universitetsforlaget.

Kriminalomsorgen. (2022). Forvaring. Hentet fra https://www.kriminalomsorgen.no/forvaring.518720.no.html

Kriminalomsorgen. (2022). Straff i institusjon. Hentet fra https://www.kriminalomsorgen.no/straff-i-institusjon.518721.no.html

Kriminalomsorgen, K. (2022). Prøveløslatelse. Hentet fra https://www.kriminalomsorgen.no/proeveloeslatelse.532538.no.html

Larsen, E. (2004). Miljøterapi med barn og unge. Universitetsforlaget.

Lovdata. (2001, Juni 15). Lov om stiftelser (stiftelsesloven). Hentet fra https://lovdata.no/dokument/NL/lov/2001-06-15-59

Lovdata. (2005, Juni 17). Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). Hentet fra https://lovdata.no/nav/andre-rettskilder/Arbeidsmiljøloven

Lovdata, N. (2021, juli 1). Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova). Justis og beredskapsdepartementet.

Mørland, J. (2006, Desember 8). Hjernens ulykkelige forelskelse. (T. Øiern, Intervjuer) Hentet fra https://www.idunn.no/doi/10.18261/ISSN0809-2834-2005-06-17

Mestring.no. (2020, Mars 6). Lærings- og mestringstilbud er målrettede og strukturerte pedagogiske tilbud for pasienter, brukere og pårørende. Hentet fra https://mestring.no/hva-er-laering-og-mestring/

NADA, U. (2022). National Acupuncture Detoxification Association.

NAPHA. (2022, Mars 11). Hva er recovery? Hentet fra Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid Få nyhetsbrevet Logg inn eller Registrer: https://napha.no/content/13883/recovery

NNH Hovedorganisasjon, N. N. (2022). Godkjente studietilbud. Hentet fra nnh.no: https://nnh.no/nnh-godkjente-studietilbud/

Nordbrenden, U. (2019, Oktober 8). WHO: Komplementær og alternativ behandling må bli tilgjengelig for alle. Hentet fra behandler.no: https://behandler.no/folkehelse/who-komplementaer-og-alternativ-behandling-ma-bli-tilgjengelig-for-alle/

Nordengen, G. N. (2017). Hjernen er stjernen. Kagge forlag.

Nordhelle, G. (2009). Manipulasjon. Gyldendal.

Nordlie, E. (2003, Januar 9). Alkoholmisbruk – hvilke konsekvenser har det for familiemedlemmene? Tidskriftet, Den norske legeforening.

NRK. (2009). Ingens barn. Hentet fra Brennpunkt: https://tv.nrk.no/serie/brennpunkt/2009/OAUA11001809/avspiller

Phillips, H. (2018, Januar 17). Holdt tett om seksuell trakassering i 20 år. (K. Granbo, Intervjuer) NRK. Hentet fra https://www.nrk.no/kultur/menn-holder-tett-om-seksuell-trakassering-1.13855572

Pope Francis, A. I. (2020). Let us dream. Simon & Schuster (December 1, 2020).

Psykopaten.info. (2020). Forskjellen på en narsissist og en psykopat. Hentet fra https://psykopaten.info/2020/09/03/forskjellen-pa-en-narsissist-og-en-psykopat/

Ramm, A. (2021, November 9). Illevarslende om erfaringskonsulenter i rusbehandling. Fontene.

Recke, L. (2021, 10 7). Erfaringskonsulenter i rusbehandlingen kan være problematisk. Fontene.

Regjenringen. (2008). St.meld.nr. 37. Hentet fra https://www.regjeringen.no/contentassets/d064fb36995b4da8a23f858c38ddb5f5/no/pdfs/stm200720080037000dddpdfs.pdf.

Regjeringen. (2004, April). Rusreform - pasientrettigheter og endring i spesialisthelsetjenesteloven. Hentet fra https://www.regjeringen.no/globalassets/upload/kilde/hd/rus/2004/0017/ddd/pdfv/205998-runds067.pdf

Rita, S. p. (1997). En alkoholikers dagbok, Siv, vedtakene og livet forøvrig. Norge: Familievennen forlag.

Robertson Eide, I. (2021, November 4). Endringsprosesser foregår ikke i et vakuum. Nasjonalt senter for erfarings-og kompetanse innen psykisk helse.

Rusinfo. (2022). Fakta om rus- og legemidler. Hentet fra https://rusinfo.no/fakta-om-rus-og-legemidler/

SHdir. (2006). Plan for brukermedvirkning Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplanen for psykisk helse. Sosial-og helsedirektoratet.

Siqveland John, J. P. (2021). Helsepersonells bruk av personlige erfaringer med psykiske lidelser og rusproblem i arbeidet (HEPRA). NASJONALT SENTER FOR ERFARINGS- KOMPETANSE INNEN PSYKISK HELSE .

Skau, G. M. (2005). Gode fagfolk vokser. Cappelen Damm Akademisk.

Skjeldal, E. (Red.). (2021). Kritiske perspektiver på brukermedvirkning. Universitetsforlaget.

Smalls, N. (2015). Tools for hope. Hentet fra https://www.youtube.com/watch?v=adLTuSbxwhQ

Teigland, M. (2021). Psykiske lidelser i fengsel. Fagbokforlaget.

Thormann, I. B. (2019). Børn med medfødt alkoholskad. (S. E. Soneff, Red.) Hans Reitzels Forlag.

Tikkanen, M. (2012). Århundrets kjærlighetssaga. Gyldendal.

Torgersen, S. (2008). Personlighet ogg personlihgetsforstyrrelser. Gyldendal.

Tungesvik, H. O. (2003). Spor av dine eigne - foreldre som nøkkel til sjølvinnsikt. Genesis.

UIA, A. U. (2022, April). HR og organisasjonsutvikling. UIA.

Universitstssykehus, O. (u.d.). Rusbehandlingens historie og fremveksten av TSB. Hentet fra https://oslo-universitetssykehus.no/fag-og-forskning/nasjonale-og-regionale-tjenester/tsb/nasjonal-kompetansetjeneste-tsb/vare-prosjekter/nasjonalt-ledernettverk-i-tsb/rusbehandlingens-historie-og-fremveksten-av-tsb

Van Der Kolk, B. (2015). The Body Keeps the Score : Brain, Mind, and Body in the Healing of Trauma. Penguin Publishing Group.

Veiaaker. (2014, Oktober 17). Rita Nilsen gjorde alt hun kunne for å drikke seg ihjel. Da hun ble tørrlagt, hjalp hun tusenvis. Så fikk hun kreft. Hentet fra Aftenposten: https://www.aftenposten.no/norge/i/G1Kmq/rita-nilsen-gjorde-alt-hun-kunne-for-aa-drikke-seg-ihjel-da-hun-ble-toe

Walter, W. (2021, September 28). – Dårlege leiarar skapar fleire problem enn farlege kjemikaliar. (Forskning.no, Produsent) Hentet fra https://forskning.no/arbeid-ledelse-og-organisasjon-partner/darlege-leiarar-skapar-fleire-problem-enn-farlege-kjemikaliar/1910581.

Walters, G. D. (1990). The criminal lifestyle. SAGE Pulishing.

Wehus, W. (2021, September 28). – Dårlege leiarar skapar fleire problem enn farlege kjemikaliar. Hentet fra Forskning.no: https://forskning.no/arbeid-ledelse-og-organisasjon-partner/darlege-leiarar-skapar-fleire-problem-enn-farlege-kjemikaliar/1910581

WHO, I.-1. (2022). 6B41 Complex post traumatic stress disorder. Hentet fra https://icd.who.int/browse11/l-m/en#/http%253a%252f%252fid.who.int%252ficd%252fentity%252f585833559

Wikikpedia. (2022). Lessig, Lawrence (Personal life). Hentet fra https://en.wikipedia.org/wiki/Lawrence_Lessig

Wikipedia. (2022, Januar 13). 1 %-klubb. Hentet fra https://no.wikipedia.org/wiki/1_%25-klubb

Wikipedia. (2022). Mobbing. Hentet fra https://no.wikipedia.org/wiki/Mobbing

Wilken, T. (2008). Rebuilding Your House of Self-Respect. Hope and Healing Associates, Ontario, Canada.

 


Copyright © Rita Nilsen . All Rights Reserved. 

Book Your Free Session Now

Enter your email below and we'll contact you to arrange your free session

We process your personal data as stated in our Privacy Policy. You may withdraw your consent at any time by clicking the unsubscribe link at the bottom of any of our emails.

Close