Sorg

Sorg er en tapsreaksjon, for eksempel bortgang av noen man har stått nær eller annet med verdi man føler en har mistet. Som nevnt i temaet Tap Reaksjonen er en naturlig resultat av en ytre hendelse. Noen ganger kan man sørge så mye at man kan bli både fysisk og psykisk syk, men ikke alle viser det på en måte vi forbinder med sorg.

Det få snakker om er Den hvite sorgen. Dette er ikke en sorg over noe man har mistet, men over noe kan ikke fikk. Det kan være alt fra egen biologisk familie til et yrke man ikke fikk utdanne seg til.

Bearbeiding av sorg – sorgarbeid – er en individuell og det er mange måter å komme igjennom sorgen på. Både konkrete tap eller den hvite sorgen må bli sett og bearbeidet. Få hjelp til å starte sorgprosessen: post@ritanilsen.no