Tag: ANTA

Forstå veien

Det har vært en rar uke. Sorg og glede, angst og trygghet har vekslet. Onsdag gikk jeg over til kun å ha en jobb. Jeg har arbeidet 100 % + i Retretten i 17 år og i 20 år på frivillig basis med NADA….

Omtalt i et internasjonalt nyhetsbrev

Hvem skulle trodd – hvem kunne trodd? DET ER HÅP FOR ALLE, sier nå jeg og jeg mener det. Utfra egne erfaringer og andres etter hvert. På side 5 i dette nyhetsbrevet som går ut til mange, mange land i verden har de skrevet…

Brief information about the Retretten

What is Retretten: Retretten (“The Retreat”) is a non-for-profit Foundation that was established by Rita Nilsen in 2002, as a result of her own per¬sonal experiences recovering from many years of substance abuse. • Retretten is non religious and not political • Retretten’s primary…