Feil å skylde på narkotikapolitikken

I Romerikets Blad’s leder 23 mars kan man forstå det slik at jeg mener at norsk narkotikapolitikk er feilslått og at jeg er for legalisering, derfor har jeg behov for å komme med mine meninger. Slik jeg ser det så er ikke overdosene et symptom på en mislykket kamp om å få et narkotikafritt samfunn. …

Feil å skylde på narkotikapolitikken Read More »