Relasjoner og tilfriskning

Vi er alle avhengig av hverandre. Vi er alle en viktig brikke i det miljø og relasjon vi velger oss inn. En hver relasjon må bygge på likeverd. Ja, sånn må det være… Foredraget om Relasjoner og tilfriskning