Rusreform

Ronny Rene Raveen kommer med et viktig perspektiv i rusreformdebatten

soopretndSl 2tl77l208i5i67420t13l0fh4c1cmt0gatf1060t01g8018h  ·  Den som er med på leken, må tåle steken? I kjølvannet av Rusreformdebatten har jeg flere ganger etterlyst en debatt om hva rusen gjør med mennesker, og hvem vi blir i rusen, at dette må tas med i debatten, for å kunne skape et mest mulig riktig bilde. Grunnen til at jeg har gjort …

Ronny Rene Raveen kommer med et viktig perspektiv i rusreformdebatten Read More »

Støy som smerter

Med dagens offentlige fokus på rusproblematikken blir jeg rett og slett fortvila. Hvor er de høye røster som snakker for de oppsøkende hjelpetrengende for tiden? Hvem er det som krever at politikere skal legge forholdene til rette for at mennesker som har havnet i en avhengighet til alkohol, narkotika og medikamenters skal lykkes når de …

Støy som smerter Read More »