Stikkord: Selvstendighet

Selv takk!

Målet med ANTA-programmet og hvert enkelt kurs som ligger i det er selvstendighet og personlig ansvar. Personen må gå fra å være passiv til aktiv i sin helbredelsesprosess for bli frisk. Igjennom kunnskapen ANTA-kurset gir finner personen selv sitt videre verktøy for sin helse….

Det må da være plass til meg…

Jeg vil jobbe for alt som gir bedring for den som sliter . Jeg vil jobbe for alt som kan bidra til at de som føler seg som outsider kan føle seg likeverdig med andre i storsamfunnet .  Jeg vil jobbe for alt som kan…