Hvordan de 12 trinn hjalp og hjelper meg

Alt faller fra hverandre. Ekteskapet ryker, barns fundament rives i stykker, arbeidskollegaer dekker over mangelfullt utført arbeid og boligen blir senes ut som en svinesti som man står i fare for eller blir kastet ut fra på grunn av ubetalte  ubetalte husleier. Alt på grunn av inntak av alkohol, narkotika og piller. Har vært der! …

Hvordan de 12 trinn hjalp og hjelper meg Read More »