TAP

Alt som er mistet registreres som tap. Både det som er konkret og det som gir assosiasjoner til tap må behandles på samme måte. Vi kan komme i en situasjon hvor det skulle kjennes som en lettelse at noe var ute av vårt liv, men så er vi bare ulykkelig. I mange tilfeller kan dette handle om en feilplassering. Eks. Vi går ut av et forhold, et familiemedlemskap velger å bryte ut, vennskapsbånd blir brutt , ekteskap går i oppløsning eller arbeidsforhold avsluttes, relasjoner gjorde oss ulykkelig. Her mener vi at vi skulle kjenne på en lettelse når alt var over, men så opplever vi kanskje at mye er blitt følelsesmessig verre.

Få hjelp til å forstå hva som skjer, bestill en samtaletime hos Rita : post@ritanilsen.no