Ukjent landskap

Årsaken til at vi er der vi er, ligger i valgene vi tok...

Hva som er årsaken for slike valg, kan være mange. Felles er likevel at vi håpet på at det skulle gi gode resultat. Vi bruker den kunnskapen, ut fra det ståstedet vi har. Får vi ikke tilført ny kunnskap og har tryggheten til å ta nye valg vil vi benytte den metode når man har. Men nå er det jo sånn at gamle løsninger gir samme resultat. Når man sitter fast i livet må man finne nye løsningsmetoder og ha trygge folk som støttespillere.

 

Alt ukjent vil gi oss en følelse av frykt og frykten kan gi oss både psykisk og fysisk smerte. I mitt arbeid kaller jeg det en tid i ingenmannsland. Der vet vi at vi ikke kan gå tilbake til det kjente og vi vet ikke hva som er der fremme. I de fleste tilfeller så har vi kun andres erfaringer å lene oss til og håp om at vi også skal lykkes å komme ut i dansen med deg glade igjen.

 

Ta kontakt: post@ritanilsen.no for veiledning

Copyright © Rita Nilsen . All Rights Reserved. 

Book Your Free Session Now

Enter your email below and we'll contact you to arrange your free session

We process your personal data as stated in our Privacy Policy. You may withdraw your consent at any time by clicking the unsubscribe link at the bottom of any of our emails.

Close