Utdanning

Utdanning og fordypningskurs innen rus, kriminalitet, atferd og atferdsforstyrrelse som er skapt i barne- og ungdomsår

2013-2015:

Høyskole  Diakonova / VID: Kristen sjelesorg

2010 og 2012:

Male Survivor: Seksuelt misbrukte menn

2008:

SAGES, Senter for prostituerte og ofre for menneskehandel: Fordyping i prostitusjon, menneskehandel, og transseksualitet

2005 – 2006:

Lincoln Recovery center ( Lincoln Memorial Hospital) South Bronx NY: Fordypning i Avhengighetssyndromet (WHO/DSM) og støtteterapier (Praksis og veiledning 2005- 2011 v/ Dr. Smith)

2004 – 2005:

Lincoln Recovery center (Lincoln Memorial Hospital) South Bronx NY: Utdannet trener I NADA-protokollen for helse. og omsorgsarbeidere

(supplerende akupunkturprogram)

2004 – 2005:

Pedagogconsult, Sverige: Lisensiert terapeut i motiverings og påvirkningsprogram for dem kriminell livsstil (Samme år praksis på Korpberget behandlingsinst. Sverige v/ Bo-Gunnar  Johansson og Psyk. Glenn Walters i fengsel  FCI Schulkill Pennsylvania USA)

2003:

Korpberget rusinstitusjon, Sverige: Voksne barn av rusmiddelmisbrukere og kriminelle v/ Bo-Gunnar Johansson

2002 – 2005:

WB-utdanning for terapeuter, Sverige: Relasjons og tilknytningsforstyrrelser som er skapt i barne- og ungdomsår (Samme år praksis Resurs behandlingsinstitusjon, Sverige)

2002:

Skodsborg observasjons og behandlingshjem, for barn født med abstinenser v/ psyk. Inger Thorman. (Arrangert av Oslo kommune)

2001:

EAR v/ John Tindell:  utvidet akupunkturprogram for rusrelaterte utfordringer

  • 1998 – 1999:

KI-terapiutdannelsen, Herba Plus

1998 – 2001:

Helseskolen i Søborg, Danmark V/ Per Lauborg: Klassisk akupunktur

1998 – 1999:

Privatist via Nirvana medisinske: Medisin grunnfag (Anatomi, Fysiologi, Patologi)

1998:

National Acupuncture Detoxification Association (NADA)  UK v/ John Tindell og Heidi Trondsen: NADA-protokollen (supplerende akupunkturprogram)

1997 – 1998:

Axelson Bodywork school: Helhetsterapi

1992 – 1994

Sinsen videregående: Studiekompetanse