Utvikling av program prosjekter

 • Utviklet og konseptualisert innholdet i Retrettens dagtilbud: alkohol, rusmisbrukere, straffedømte og deres pårørende og nærstående – (i og utenfor fengsel)
 • Lærings og mestringskurs, for alkoholikere, narkomane, tablett og andre avhengigheter, ANTA.
 • Motivasjonskurs for kriminelle i lukket fengsel, VeiValget
 • Vold i relasjoner for voldsdømte i lukket fengsel
 • Utviklet sammen med Oslo Universitetssykehus et behandlingsforberedende kurs for ungdom som bygger på ANTA-kurset innhold.
 • Godkjent norsk manual for akupunkturkurs for helse ogomsorgspersonell, NADA.
 • Relasjonskurs for innsatte, Ullersmo fengsel, 2013
 • ANTA-Veivalget  for innsatte, Oslo fengsel 2012,2013,2014, 2015, 2016, 2017
 • Fagdager for innlagt og ansatte på Solliakollektivet, 2014, 2015
 • ANTA kortkurs Havang, Lillehammer 2015
 • Arrangert 3 fagkonferanser: – 2004, Inspirasjonsdag for helse og omsorgssektoren, 2007,Brukerperspektiv  og 2012 10-års jubileum til Retretten, 2015, arrangerte internasjonale NADA konferanse i Norge: Tools for Hope.  Den i 2012 og 2015  ble godkjent som tellende i utdanning for leger og psykologer. 2016 Konferanse: Tilbakeføring til samfunnet
 • Arrangerer internasjonal konferanse for National Acupuntucture Detoxification Association (NADA)  2015 i Oslo
 • Arrangerte Sommerseminar Oslo universitetssykehus, Avd. Rus og avhengigehetsbehandling, 2015 Oslo
 • Skrevet bøkene:
 • En alkoholikers dagbok, Familievennen forlag
 • – Retretten, rusomsorg i praksis
 • Veien fram går først tilbake, Håndbok i avhengighet, Utgitt NADA Norge                                                      
 • – Support’n , til oppfølging og ettervern
 • – Veivalget, tilrettelagt for straffedømte
 • – De allierte
 • – NADA protokollen, akupunktur